BRUGGEN SLAAN

Mark Rutte heeft zijn mannetje gestaan vandaag. Chapeau! Vanuit deze achtergrond werk ik nu aansluitend aan mijn bericht Mijn documenten d.d. 23 september vanaf 1998aan mijn document Vijftig jaar Madrid en Cervantes. Te beginnen met  Vrijdag 12 augustus 2011 Bruggen Slaan Het depot van het vermelde logo betreft het logo van onze collega’s in Madrid en Alcalá de Henares. Dit is dus een ijzersterk voorstel dat binnen de reikwijdte dient te vallen van het op 21 mei 2002 voorgestelde arreglo amistoso. Dit arreglo dient echter nog te worden vastgesteld. De kosten vliegen voor mij privé nu geheel de pan uit. De hierboven vermelde registratie gaat mij EUR 1.400,- kosten plus 57 euro per jaar voor de bewaking. Ik heb nu dus sterk behoefte aan een extern financier die zich garant stelt voor het bedrijfsrisico. Alle lasten kunnen immers niet voortdurend op de schouders van de oprichter worden afgewenteld. Als Minister Jan Kees de Jager bereid is om Griekenland met Nederlandse gemeenschapsgelden bij te staan en Wouter Bos als Minister van Financiën met Nederlandse gemeenschapsgelden de aandelen van ABN-AMRO kan overnemen, moet het ook mogelijk zijn het Instituto Cevantes Benelux financiële risicodekking te bieden. En zoals voormalig vestigingsmanager Gullón heeft gesteld: “Er hoeft hier geen geld bij, wij bedruipen ons met cursusgelden” als beschreven in mijn brief 20 september 1997 Carrièreplanning heb ik dan ook behoefte aan een duidelijk exploitatie-overzicht van de vestigingen in Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Brussel. De uiteindelijke beleidsverantwoordelijkheid komt dan uiteindelijk bij ons te liggen. Ik ben daarna uiteraard ook bereid om terzake te rapporteren aan mijn collega’s in Madrid. Indien ik het logo van het Spaanse Instituto Cervantes door Knijff – gekoppeld aan mijn handelsmerk – laat deponeren komt het beheer over de vestigingen in Brussel, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, automatisch terecht bij het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Ik ben als merkenrechthouder en voorzitter van de stichting bereid over deze Benelux-vestigingen de directie te gaan voeren en hun activiteiten gewoon doorgang te laten vinden zoals zij thans plaatsvinden. Zij verrichten immers goed werk. De huidige vestigingsdirecteuren worden dan automatisch onze onderdirecteuren. Zij dienen op financieel gebied dan te rapporteren aan onze nog te benoemen financieel directeur in Soestdijk. Iemand als Ruud van der Zalm bijvoorbeeld. En de zoen van Consuelo Triviño heb ik als een positief gebaar in de goede richting ervaren. Integreren dus met volledige rapportage aan Madrid. Dit biedt dan ook de mogelijkheid de in het beleidsplan vermelde werkmaatschappijen vanuit de holding te gaan operationaliseren ”.