MIJN DOCUMENTEN D.D. 30 SEPTEMBER VANAF 1997

Aansluitend aan Mijn documenten d.d. 29 september vanaf 1993   memoreer ik mijn gevoerde correspondentie d.d. 30 september vanaf 30 september 1997 Beleidsplan (1) ter attentie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid30 september 1998 Vooruitblikken30 september 1998 Inzake 28 november 1998 aan de heer K. Erik Kroes –  30 september 1998 Nieuw Europa. Ik heb hierbij een fout van mijn kant vastgesteld. Dat is van mijn kant een historische fout: 31 september 1998 Cloud 9. 31 september is immers een datum die niet bestaat. September heeft slechts dertig dagen. Het desbetreffende verslag dient dus betrekking te hebben op 1 oktober 1998. Thomas Triebels had dus gelijk dat ik ook fouten maak. 30 september 1999 Internationale aspecten van het Openbaar Bestuur….30 september 2004 Buenos Aires30 september 2005 Afsluting Dossier Breuker30 september 2005 Idem30 september 2010 Het motto.

En mijn dagelijkse verslaglegging d.d. 30 september vanaf 30 september 2002 Vorstelijk bezoek30 september 2008 Fortis30 september 2009 Wientjes, Rinnooy Kan en Uwe MajesteitDonderdag 30 september 2010 Eenheid, Vrijheid en VerantwoordelijkheidVrijdag 30 september 2011 Een blik in het verleden en vooruitblik op de alumnidag van de Radboud UniversiteitZondag 30 september 2012 Open dag Huis de Voorst. Daarom eindig ik dit bericht van vandaag met Romance no. 2 in F Dur Opus 50 van Ludwig van Beethoven.