TRANSITIE: NIOW-TALEN ALS TUSSENSCHAKEL IN DE ONTWIKKELING VAN HET INSTITUTO CERVANTES

Na verzending van Mijn documenten d.d. 30 september vanaf 1997 ben ik weer aan het werk getogen met mijn werkstuk ‘50 jaar Madrid en Cervantes’. Ik ben nu aangeland op pagina 494. Hierin lees ik: “Goede Vrijdag 6 april 2012 Zeist Vandaag gaat de aandacht op deze website uit naar Vrijdag 6 augustus 2010 Encaged by Felicia and Leonore, 21 augustus 2010 Henk Lulofs en TMK en Donderdag 26 januari 2012 Dare to Share. Gisteravond verzond ik het volgende bericht:

“Subject: Victor García de la Concha Date: April 5, 2012 9:32:18 PM GMT+02:00 To: María Pilar Celma Valero, Luis Chirinos Cc: Drs E.H. Halbertsma. Queridos Colegas, Como Fundador del Instituto Cervantes recibí la toma de posesión del directorado por el Excelentísimo señor Don Víctor García de la Concha del Instituto. Para poder resforzar nuestra colaboración estoy dispuesto a participar en la plantilla de la dirección del Instituto en Madrid. Espero veros en Gijón. Mientras tanto recibe un fuerte abrazo desde el Reino de los Países Bajos. John van der Heyden.”

In dit verband is Zeist ook een belangrijke plaats in de opbouw van het Instituto Cervantes.” Mijns inziens kan de ontwikkeling van Instituto Cervantes niet los gezien worden van het bedrijf waarover ik als Hipanist en Cervantist van 1981 tot 1987 in Zeist de directie heb gevoerd. Die lijn heb ik vervolgens binnen de Baak/Nieuw Elan doorgevoerd. Ik had daar ook goede coaches. Ik heb nu ook weer behoefte aan een goede coach. Ik kan immers niet altijd alles alleen blijven doen conform het advies “Bouw alleen op jezelf en op niemand anders”. Enige begeleiding van een coach acht ik – mede op advies van mijn oudste zoon – van belang in deze nieuwe transitiefase. Bij voorkeur een coach uit het netwerk van de Baak.