MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE IN DE VERENIGDE NATIES

Na verzending van Terugblik op 27 september 2007  zag ik in het NOS Journaal de toespraak van onze huidige Nederlandse Minister-President Mark Rutte in de Verenigde Naties. Zijn belangrijkste woorden waren “I believe in the Power of Principles and not in the Principles of Power”. Hier ben ik het volstrekt mee eens. Het Recht moet zijn loop hebben. Vanuit deze achtergrond vervolg ik mijn berichtgeving in het kader van ’50 jaar Madrid en Cervantes’.

29 juli 2012 Asturias-Madrid-Málaga met IAG Vandaag gaat de aandacht op deze website uit naar mijn Berichtgeving aan mijn voormalige studiecoödinator Drs O. Ottenhoff. Tijdens de vlucht met Iberia van de luchthaven Asturias  naar Madrid las ik in het blad Ronda Iberia op pagina 5 een bericht van directeur Antonio Vázquez Romero dat op 21 juni jongstleden de eerste aandeelhoudersvergadering heeft plaatsgevonden van International Airlines Group, de resultante van de fusie tussen Iberia Airlines en British Airways. De groep had naar zijn zeggen ondanks de economische crisis een winst van 485 miljoen euro en heeft 52 miljoen passagiers vervoert. Heden ten dage genereren beide bedrijven een omzet van 16,3 miljard euro, hebben een vloot van 349 vliegtuigen en vliegen naar meer dan 200 bestemmingen. De Engelstalige versie heb ik vermeld op Royal Cervantes Airlines en de Spaanstalige versie op Reales Líneas Aéreas Cervantes.

Donderdag 2 augustus 2012 Hampton Court Koning Juan Carlos is vandaag opnieuw gevallen. Deze keer voor het oog van een camera. In Asturias is mij medegedeeld dat hem het erevoorzittersschap van de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid is ontnomen. Ik denk dat thans het moment is aangebroken dat Hij zijn bevoegdheden overdraagt aan Zijn zoon Felipe.

Donderdag 6 september 2012 Centraliseren Ik vervang thans op alle pagina’s de groepsfoto met het eerste paarse kabinet en de links met de correspondentie door de foto bij het koninklijk paleis in Madrid d.d. 7 mei 2008. Ook neem ik mij voor op verzoek van Prof.Mr Bas Kortmann en Prof.Dr Paul Sars deel te nemen aan het onderzoek naar de loopbanen van hun afgestudeerden.

21 september 2012 Prins Charles in de Hoofdrol De Calle Serrano in Madrid en de P.C. Hooftstraat in Amsterdam worden mijns inziens meer door dames bezocht dan door heren. 17:30 Terug uit Malaga. De aandacht gaat thans uit naar Berichtgeving over Leden van het Koninklijk Huis van Nederland en Discursos.

Hiermee eindigt mijn berichtgeving over Madrid die op mijn website cervantes.nu is te lezen. Ik vervolg deze berichtgeving met mijn ervaringen in de Universiteitsstad Salamanca.