EEN BELANGRIJKE BRIEF VAN 18 APRIL 2005

Na verzending van Mijn documenten d.d. 3 oktober vanaf 1999 ben ik verder aan het werk getogen met het optekenen van mijn ervaringen in Salamanca. Ik ben op dit moment beland bij onderstaande brief.

18 april 2005 Betreft: Ruimhartigheid Kenmerk: 20050418JH/LH “Wij zijn ruimhartig” vertelde de heer Frits Bolkestein tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer na Prinsjesdag 1996 nadat ik de Minister-President per fax mijn declaratie had doen toekomen voor de verrichte diensten aan de Staat der Nederlanden bewezen. Ik vervolg mijn brief van gisteren. Om 15.00 heb ik brief Blankenstein ter verzending in de brievenbus bij het station Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Om 15.10 per trein naar Nijmegen. Eerst een bezoek aan de Sint Nicolaaskapel op Het Valkhof. Daar werd een boeiende historische inleiding gehouden door een lid van Het Gilde over de tijd dat de Keizer Karelstad nog vaak als residentie dienst deed voordat het paleis op last van een groep Arnhemmers werd afgebroken in 1795. Ik heb gesproken over mijn laatste congres in Toledo en mijn brieven aan Fer Boshouwers. Hij liet mij weten dat Hare Majesteit op 7 juni naar Nijmegen komt in verband met het 2000-jarig bestaan van de stad. Dan ben ik inmiddels weer in Spanje. Maar als mijn aanwezigheid daarbij vereist is ben ik bereid de terugreis een aantal dagen uit te stellen. Deze middag ben ik ook ruimhartig geweest bij het verstrekken van foto’s. Het wordt nu immers tijd dat onze investering eruit komt, zoals je mij al rond kerst 1990 hebt aangegeven tijdens ons bezoek aan Entrelan in Utrecht. In Le Figaro heb ik ook weer twee foto’s verstrekt aan twee gesprekspartners. Vanavond zag ik ook op Nederland 3 het rondetafelgesprek over de wetgeving rond drugs onder leiding van oud-minister Margreeth de Boer. Dat was de enige minister van Paars I die niet op onze groepsfoto voorkomt. Ik maak hieruit dan ook op dat zij het klaarblijkelijk niet eens was met de door mij voorgestelde afschaffing van het gedoogbeleid. Hetgeen thans is gebleken aangezien zij dit onderwerp nog eens een keer ter discussie heeft gesteld. Ik herhaal mijn standpunt over deze aangelegenheid als vermeld in mijn eerste aangetekend schrijven aan jou. Het verstrekken van en handelen in drugs is een misdrijf tegen het ganse menselijke geslacht. Bij stemming onder de 12 deelnemende gesprekspartners bleven de stemmen staken op zes voor handhaving van bestaande wetgeving en zes tegen. Er zijn Nederlanders die vrezen dat alle coffeeshops in Nederland moeten worden gesloten als de Europese Grondwet in werking treedt. Ik begrijp die vrees niet. Dan zijn we immers direct van het probleem verlost en kunnen we verder werken aan een gezonde samenleving. We moeten het dan wel niet hebben van de Amsterdammers die gistermiddag zo vriendelijk met het materieel van de Nederlandse Spoorwegen zijn omgesprongen. Ik blijf dan ook van mening dat mijn declaratie ten behoeve van van de Stichting Cervantes Benelux volledig gerechtvaardigd is. Het is wel merkwaardig dat politici daar soms anders over denken. Ook zij dienen zich echter aan de wet te houden naar mijn bescheiden mening. Er wordt in dit land regelmatig gesproken over discriminatie van allochtonen. Ik heb als autochtoon echter nog nooit een enkel initiatief gezien van regeringswege om een eerstegraads docent Spaans een fatsoenlijke boterham te laten verdienen. Daar dient thans verandering in te komen. Jan-Peter Balkenende beschikt immers over mijn volledige dossier. En het is te gek voor woorden dat ik nu meer dan 100.000 euro in mijn plannen heb moeten steken om mijzelf in de toekomst een salaris te kunnen laten genereren. Dan vraagt men zich ook nog af waarom onze koningin een aantal officiële plichtplegingen delegeert zoals in managementkringen te doen gebruikelijk is. Als de Koningin mijn probleem niet oplost. Wie doet dat dan wel? Harry Mens en Thomas Lepeltak? Harry weet precies hoe de vork in de steel zit. Daarover heb ik uitgebreid met hem gesproken in Hotel des Indes in de huidige Residentie. Of kan ik toch van jou nog enige medewerking verwachten? Het artikel zal dan betrekking moeten hebben op onze website. De statistiek van vandaag geeft weer 1.366 bezoeken aan. Het gemiddelde over de afgelopen drie dagen is dus nog hoger dan de 1000 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het jaartotaal bedroeg vannacht 79.724 bezoeken. We zijn de tachtigduizend vandaag dus al gepasseerd. En dit is nog maar het begin. De vier belangrijkste artikelen zijn vandaag 26. New Hope (inmiddels ook overgenomen door de cast van The Bold and the Beautiful). 27. Report from the seventh heaven gericht aan Prins William. Het stadion van Vitesse werd gisteravond door Caroline Tensen niet meer met Gelredome aangeduid. Dat is een goed teken. 87. Dynasty. Villa Irene staat op dit moment te koop volgens Erik van der Meer. Als kantoorpand. Ik geef echter de voorkeur aan Soestdijk.