THERESA MAY EN DE DANCING QUEEN

Na verzending van Een belangrijke brief van 18 april 2005  zag ik de huidige Prime Minister Theresa May van het Verenigd Koninkrijk op het NOS Journaal van 14:00 huppelend op de tonen van het lied Dancing Queen het podium betreden op het congres van haar Britse Conservative Party. In dit verband memoreer ik de data in mijn dossier waarop Dancing Queen is vermeld: 2002032920021002200212072004030920041010200410262005051820050519200505202005053120050925200512302006021420061012200803282009083020091215201004192010081920100821201010312011062020120128 en 20120522. Vervolgens ben ik verder aan het werk getogen met het optekenen van mijn ervaringen in Salamanca. Ik ben op dit moment beland bij onderstaande brief.

23 april 2005 Betreft: Topsalaris en het Accoord van Eton College  Kenmerk: 20050423JH/LH Ik vervolg mijn brief van gisteren. Rond 13.30 Brief Diana, verhaal van een prinses (deel 3) met aangehechte brief Witte Rook voor Klokkenluiders ter verzending in de brievenbus van postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Vervolgens met de trein van 13.40 naar Wellecom in Ellecom. Aankomst 14.35. Ik kreeg daar sleutel nummer 57, hetgeen mij op mijn huidige leeftijd attendeerde en de 49-jarige leeftijd exact acht jaar eerder, toen ik met mijn schilderij onder de arm naar Kensington Palace ben getogen teneinde de mogelijkheden voor een tweede huwelijk te optimaliseren vóór mijn vijftigste verjaardag. Prins Charles heeft echter aangetoond dat een huwelijk op mijn leeftijd met een oude liefde ook nog mogelijk is. Zelfs als ze getrouwd is geweest. Met Erik van der Meer hebben we de laatste nieuwszaken doorgenomen. Zowel het probleem van het kabinet als van de paus is opgelost. Willem-Alexander gaat naar de inauguratie van Paus Benedictus XVI. Dat is verstandig. Je kunt beter zaken doen met een nieuwe paus dan met een dode paus. Ik had er verder ook geen enkele behoefte aan dat er in het Vaticaan informatie zou uitlekken inzake de Claim op Harrods tijdens de begrafenis van Johannes Paulus II. Het enige relevante nieuwsthema was het topsalaris van de directeuren van Essent en NUON. In dit verband merkte Erik van der Meer terecht op dat het nu ook hoogtijd wordt dat er aan het salaris van de Topman van Cervantes wordt gewerkt. Daarbij heb ik hem uitgelegd dat er eerst geld moet zijn voordat het kan worden uitgegeven. Maar de facto heeft hij natuurlijk volstrekt gelijk. In het bubbelbad had ik naar aanleiding van de witte rook uit het Turks stoombad tenslotte nog een gesprek met een uit Eindhoven afkomstige heer en een uit Naarden afkomstige dame (Irene, zij had een ooievaar gezien) die thans op de Baarnse weg woonachtig is in Bosch en Duin. In diezelfde plaats heb ik ooit eens een aangename avond beleefd in de Mesdaglaan 1. Het was in 1981. Na de start van NIOW-Talen B.V. Mijn collega’s Boogaard en De Vries waren zo enthousiast over mijn werk dat zij hadden besloten mijn (bruto)salaris te verhogen van 4000 gulden tot 5500 gulden per maand. Bovendien kreeg ik een auto op de zaak. Een salarisverhoging van 37,5 procent was in die tijd nog een uitzondering. Voor een pensioenregeling was er echter geen budget. Het salaris is nadien ook altijd op dat bedrag blijven steken. Nadat de heren H. Neuman en T. Leuftinck  hadden laten weten dat ik op zijn minst een ton per jaar moest verdienen ben ik daar dan ook op af gekoerst. Onder meer bij Nieuw Elan. Jij hebt getracht zoveel mogelijk aan die wensen te voldoen, maar ook daar ging het allemaal niet door ten gevolge van de problemen met het Amsterdamse Arbeidsbureau. Onze keus om aan verdere commercialisering van de Baak te werken en de cursussen voor werkzoekende academici af te bouwen heeft uiteindelijk tot resultaat geleid voor de mensen die na mijn vertrek zijn achtergebleven. Ik ben nu dus van mening dat wij nu eindelijk ook eens aan de beurt zijn. De terugreis van Dieren naar Dukenburg heb ik weer eens gemaakt met Maria uit de Weerdesteinbroek. Het was haar al opgevallen dat ik weer in de Lage Landen aan de Zee ben teruggekeerd. Bovenvermelde thematiek heb ik uitgebreid met haar besproken. De statistiek van vrijdag 22 april geeft aan 3480 hits. 594 bezoeken, gemiddeld 503. Jaartotaal 82.019 bezoeken. Nieuw in de Top 20 van 363 zoekopdrachten is Jan Toet op 13. Ik neem aan dat hij een verantwoord salarisvoorstel kan doen voor de vice-president van onze holding.