INZAKE DE MILITAIRE INLICHTINGEN EN VEILIGHEIDSDIENST (MIVD)

Na verzending van Mijn brief van 2 september 2005 ben ik verder aan het werk gegaan met mijn werkstuk inzake Salamanca en heb vanaf 12:00 de persconferentie gezien van Directeur Generaal Onno Eichelsheim van de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) inzake de verijdelde Russische cyberactiviteiten in Den Haag. In dit verband memoreer ik mijn documenten waarin de MIVD is vermeld.

15 december 2003 Back in The Netherlands Foto 11 september 1998 Ook de arrestatie van Saddam Hoessein was groot nieuws. Met name in verband met de naam Red Dawn van de operatie en de foto die ik van Sjaak van Gemerden heb ontvangen. Dit betreft immers de foto die ter gelegenheid van de SROC-reünie op 6 juni 2003 op de Prins Bernhard Kazerne in Amersfoort is gemaakt van Purple John. De montage is dus waarschijnlijk afkomstig van de Militaire Inlichtingen Dienst (MIVD). Hij is ook gebruikt bij de montage van onderstaande foto. Op de valreep heb ik zaterdagnacht nog een exemplaar van mijn boek verstrekt aan de heer Les Jell in Aldenham Hertfordshire England. Hij is klaarblijkelijk een huisgenoot van de heer David Maher (wit/grijs haar met baard) die een foto van mij heeft gemaakt aan de bar. De heer Jell heeft mij toegezegd Diana’s Last Will van december 1996 toe te sturen. Vandaar dat ik nu geen emailberichten terzake meer verzend voordat ik dat testament heb ontvangen. Na bestudering hiervan “we can proceed”.”

En “30 januari 2005 Betreft: Opladen van de batterij Kenmerk: 20050130JH/LH Ik vervolg mijn brief van vrijdag. Zaterdag 29 januari 2005 Brief Brussel om 12.35 ter verzending in de brievenbus bij het station Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Vertrek 12.40. Aankomst Wellecom 13.35. Van Sandra kreeg ik sleutel 89. Inmiddels zijn we zestien jaar verder. Bekenden: Barbara (Bakker), de heer van de Koninklijke Marechaussee, Chris “de Amsterdammer” en Siebren de Hoog met zijn zoontje “uit de tweede lichting”. Siebren liet mij weten dat de in mijn laatste emailbericht vermelde beurs geen beurs betreft, maar een groots opgezet congres voor coaches in het Haags Congrescentrum. Tegen de avond voegde ook Rob zich bij het gezelschap. Hij liet weten dat Erik van der Meer zich in Bunnik bevond. Chris de Amsterdammer heeft mij om 22.45 naar het station Dieren gebracht. Daar trof ik wederom de dame van vorige week (Monnikenwerk) uit de Weerdesteinbroek. Zij heet Maria en we hebben het gesprek over het thema Diana voortgezet in de overtuiging dat het recht zijn loop zal krijgen. Verder uitgebreid gesproken over mijn ontmoeting met Steven Spielberg op 27 en 28 juli 2004 in Segovia. Aankomst Dukenburg 23.50. 13.38 RvS belde. Afgesproken dat alleen de films op DVD worden gezet voor 275 euro. De videobanden neem ik dan zelf voor mijn rekening. Webstatistiek 190, gemiddeld 346 bezoeken. Verder geen bijzonderheden. 14.00 Mark belde. Lucas wordt op 16 mei – tweede pinksterdag – gedoopt in een oecumenische dienst in de O.L.V. Kerk in Bilthoven door ds. Boersma en Pastor Oostvogel, die ook Maurits en Marilène op 29 mei 1998 in Apeldoorn in de echt heeft verbonden. 15.55 Richard Krajicek en zijn echtgenote uit Persingen zijn blijkbaar ook alweer uit elkaar. Dat lijkt mij gunstig voor de ontwikkelingen op de markt. Ik had al een oogje op Daphne Deckers toen ze bij Wimbledon op de tribune zat en ik regelmatig bij Bob van Aalst en zijn vrouw Marlène te gast was in de residentie. Zij had toen echter meer belangstelling voor Richard. Een goede bekende van Marianne de Wit overigens ref. Franse kaas en Spaanse wijn in Hotel Guadalpin te Marbella in Puerto Banús. De mooie muziek die ik in het kader van mijn keuzeproces via Readers Digest heb gekocht, bevindt zich nog steeds in verhuisdozen. En gezellig bij de open haard naar mijn muziek luisteren en films bekijken, zoals indertijd op de Plattenberg in Maarn, kan ook niet meer. De astroloog realiseert zich klaarblijkelijk wel wat zich rond 28 januari 1988 heeft voorgedaan op de Plattenberg 2 te Maarn tijdens de 42ste verjaardag van mijn vrouw. Mede afgaande op de nieuwsbrief van het NRC Handelsblad van vandaag. Rechters maken te veel fouten. De kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak bij rechtbanken en gerechtshoven schiet in toenemende mate tekort, door de werkdruk en het grote aantal zaken dat moet worden afgehandeld. Dat was in 1988 al het geval. “Die mevrouw (de rechter) had er helemaal niets van begrepen” volgens Ger Boogaard op Witte Donderdag van 1991. Dat had hij inderdaad goed gezien. Die rechter had niet begrepen dat mijn toenmalige zakenpartner in december 1986 – met zijn ‘schop onder de kont-verhaal’ (een mijns inziens puur fascistische benadering) en 5 januari 1987 alle betrokken partijen al om de tuin had geleid. De rechterlijke macht incluis. Vandaar die drie strikes in de laatste worpbeurten tijdens de districtsconventie van de Lions in Deventer in het voorjaar van 1995. Siebren van Hoog heeft mij in dat verband laten weten dat hij nog zal reageren op mijn emailberichten. Hij neemt zich voor Harry Starren uit te nodigen als dagvoorzitter van zijn congres. Dat is Harry wel toevertrouwd gezien onze ervaringen op 13 november 1996. De nieuwsbrief van het NRC Handelsblad van 28 januari 2005 meldt in dit verband Verwarring over geheime dienst MIVD Bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heerst verwarring over de taken en bevoegdheden die in 2002 in de wet zijn vastgelegd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Zo heeft Jan-Kees Meijnen mij op 6 juni 2003 tijdens de voorbereiding van de groepsfoto tijdens de viering van het 85-jarig bestaan van de SROC op de Bernhardkazerne in Amersfoort verzocht niet de centrale plaats midvoor in te nemen naast de generaal, zoals ik voordien altijd gewend ben geweest. “John, je kunt niet naast de generaal gaan staan als buitengewoon lid”, waren de woorden van de heer Meijnen. Zijn verzoek heb ik toen ingewilligd en ben naast John Kapteijn gaan staan. Ik vond het derhalve al merkwaardig dat ik in het hierna ontvangen mededelingenblad van de Vereniging van Officieren der Cavalerie deze groepsfoto niet heb kunnen waarnemen. Aangezien een deel van de foto bij die gelegenheid klaarblijkelijk door of in opdracht van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is gemaakt, mag ik aannemen dat bovenvermeld artikel betrekking heeft op deze situatie. Tijdens het tachtigjarig bestaan van de SROC op 11 september 1998 heeft men mij verzocht lid van de VOC te worden. Deze situatie staat beschreven in Onze butler Paul Burrell Ik citeer: Voorts werd op instigatie van de heer Meijnen mijn positie binnen de VOC besproken als ‘lid’ of ‘buitengewoon lid’. Hierop heb ik de voorgeschiedenis uiteengezet. Op 11 september 1998 tijdens de reünie van de SROC mijn verhaal inzake mijn contacten met vijf koninklijke huizen en mijn positie als collega van Zijne Majesteit de Koning van Spanje uiteengezet en mijn toepassing van de militaire strategieën die ik als wereldwijd bekend eigenaar van het handelsmerk (t.g.v. interview via Radio Nederland Wereldomroep in 1989) vanaf het voorjaar 1991 heb gehanteerd. Ik ben daar uitgenodigd lid van de VOC te worden. In de regel is dat niet gebruikelijk en dient men minimaal de rang van reserve-officier te hebben. De majoor Nix liet echter weten dat hierop bepaalde uitzonderingen mogelijk zijn. Ik denk dat er terzake nog enkele koninklijke besluiten kunnen worden genomen. Ook is mijn aanvraagprocedure voor de grafelijke titel nog niet afgerond ten gevolge van de fatale ontvoeringspoging van de Prinses van Wales op 31 augustus 1997. Ik mag aannemen dat de heer Herman Tjeenk Willink dit in de Raad van State aan de orde kan stellen. Ik ben daarom ook benieuwd naar de maatregelen die de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten met betrekking tot deze situatie heeft genomen. De inmiddels (niet door de wereldbevolking) legaal gekozen huidige president van de Verenigde Staten van Amerika lijkt inmiddels al belangstelling te tonen voor onze kring van ‘hotemetoten’. Bush boekt 700 hotelkamers in Brussel In dat verband beveel ik hem het Hotel Albert I op de Place Rogier zoals vermeld in Cervantes Enterprises van ganser harte aan.”