INZAKE THE ANGEL ON THE BRIDGE

Na verzending van Inzake de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ben ik verder aan het werk gegaan met mijn werkstuk inzake Salamanca en ben thans aangeland bij onderstaande brief.

2 december 2005 Betreft: Nieuwe statistieken december 2005 Kenmerk: 200512021JH/LH Mijn duizendste brief aan jou met bijlagen heb ik om 16.30 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Dukenburg gedeponeerd na een kort bezoek aan het Goffert Stadion. Ik denk dat hij inmiddels ook in het Guinnes Book of Records kan worden opgenomen. Op de terugweg – op de fiets – ontwaardde ik een merkwaardige gestalte. Een man met een boodschappenwagentje, een baard, zonnebril en een paarse hoed gelijk Prinses Irene droeg bij de begrafenis van Haar vader. De man gaf mij de indruk dat hij uit Zuid-Afrika kwam. Ik heb hem hier later ook nog even in het winkelcentrum Dukenburg aangetroffen. Hij zat op een terrasje en droeg nog steeds die zonnebril. Het type past exact in mijn verhaal over mijn Brief aan Oom Piet. Ik denk dat de man een rol in de film The Angel on the Bridge van Steven Spielberg niet zal misstaan. In dit verband komt mijn brief 22 september 1998 Strijdvaardigheid ook weer in beeld. Ik citeer. 22 september 1998. Ik had gisteravond ook een onderhoud met een jongeman met de naam Matthijs Wateler in Utrecht. Hij is goed bekend bij John de Mol en Joop van der Ende en geïnteresseerd in mijn verhaal over The Angel on the Bridge. Het lijkt hem een goed idee om dat verhaal te laten verfilmen door Steven Spielberg. Daartoe kan ik de auteursrechten verkopen van mijn boek. Dan heb ik in ieder geval een extra inkomstenstroom. Hij is een strategisch denker en komt vanavond op bezoek. Naar zijn zeggen zou John de Mol al twee ton voor een stukje van mijn informatie over hebben. Steven heeft mij op 28 juli 2004 in Segovia toegezegd het boek te kopen bij Amazon.com. Ik ben benieuwd wat hij voor mijn auteursrechten over heeft. Dat betreft uiteraard ook mijn beeldmateriaal van Moros y Cristianos. De opbrengst van de verkoop van deze rechten dient eveneens ten goede te komen aan de holding.”