MIJN BRIEF VAN 2 SEPTEMBER 2005

Na verzending van Mijn documenten d.d. 4 oktober vanaf 1996  ben ik verder aan het werk gegaan met mijn werkstuk inzake Salamanca en ben thans beland bij onderstaande brief.

2 september 2005 Betreft: Post uit Clarence House Kenmerk: 20050902JH/LH Dear Elizabeth, Als het goed is heb je mijn brief over Het Zevende Project van gisteren vandaag ontvangen. Na de in de brief beschreven toevoegingen heb ik hem om 17.30 in de brievenbus van het postkantoor op de Neude in Utrecht verzonden. De treinstoring tussen Bunnik en Utrecht had een zeer ernstig karakter waarbij – naar de conducteur in de laatste stoptrein van ‘s-Hertogenbosch naar Nijmegen mij heeft medegedeeld – twee mensenlevens te betreuren zijn. De stapel post in de postbus is voornamelijk het resultaat van de gesprekken die ik op 20 april tijdens de MAC Expo op de RAI heb gevoerd als vermeld in Diana, verhaal van een prinses (deel 3) van 22 april 2005. De brief uit Buckingham Palace is afkomstig van Prins Charles en zijn nieuwe echtgenote en luidt alsvolgt. “Clarence House London SW1A 1BA From: The office of TRH The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall. 26th April, 2005. Dear Mr. van der Heysler, I am writing to acknowledge receipt of your letter of 5th April to The Prince of Wales. It was kind of you to take the trouble to write as you did and your comments have been noted. Yours sincerely, Mrs Claudia Holloway. Mr. John L. van der Heysler.”

Ik merk op dat de brief is verzonden op de 38ste verjaardag van Willem-Alexander. Dit is dus een reactie op mijn schrijven als vermeld in mijn brief Huwelijksdatum Prins Charles verplaatst. Hij luidt: “Nijmegen, 5th of April 2005  Royal Highness, We would like to congratulate You on Your New Future Path starting next Saterday 9th of April. I hope our mutual problem as being expressed in my letter Last Will of the 18th of September 1998 will be solved before Your Wedding Day. Yours Sincerely, John L. van der Heyden”.

Ik kan de verschrijving nu plaatsen. Klaarblijkelijk heeft men in The Royal Palaces de administratie nog niet op orde en de reactie al verzonden alvorens brief Last will te hebben gecontroleerd. Zoals ik je al eerder heb laten weten in de tijd dat The Queen Mum  nog leefde ligt hier naar mijn idee een schone taak voor jou weggelegd. Aangezien ik al mijn informatie terzake uitsluitend met jou heb gedeeld heb ik mij voorgenomen hierop nog niet te reageren vóór 1 oktober aanstaande. Ik stel het echter wel op prijs van jou een verslaggeving te ontvangen alvorens ik genoodzaakt ben een persoonlijk uitgebreide brief aan The Prince of Wales te doen toekomen. Het probleem moet snel uit de wereld. Het belangrijkste nieuws van gisteren was de mededeling van de heer Al Zawahiri uit Egypte dat hij de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor de laatste aanslagen in Londen. Ook de naam Khan komt voor in het verhaal. Het zijn klaarblijkelijk steeds de vriendjes van wijlen Dodi Fayed en Hasnat Khan die zich met dit soort terroristische activiteiten onledig houden. Als dat probleem niet onder ogen wordt gezien komt er nooit een eind aan dat misverstand. Hierin dient dus duidelijkheid te komen en wel vóór 1 oktober aanstaande. In dit verband hecht ik grote waarde aan de brief uit Clarence House. Vooral vanwege de opmerking your comments have been noted. Het is dus zaak dat er ook iets mee wordt gedaan. Ik mag aannemen dat men in dat verband vanaf 27 april 2005 niet heeft stilgezeten in het Verenigd Koninkrijk en er aan onderstaande actiepunten is of wordt gewerkt. Onderstaande actiepunten dienen dus vóór 1 oktober 2005 te zijn uitgevoerd.

1. De publikatie van het Testament van Prinses Diana van december 1996 2. De inhoudelijke reactie van His Royal Highness The Prince of Wales 3. Een rechterlijke uitspraak 4. Vergoeding van de schade door het Management van Harrods aan de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales