MIJN DOCUMENTEN D.D. 4 OKTOBER VANAF 1996

Aansluitend aan mijn bericht Onverwacht bezoek memoreer ik mijn gevoerde correpondentie op 4 oktober vanaf 4 oktober 1996 Gelukwens aan Drs W.T. van Gelder en Mr A.C. de Ru van de Roosevelt Stichting4 oktober 1997 Starter van het jaar 1997  – 4 oktober 1998 Smart4 oktober 2004 I hope you don’t mind4 oktober 2005 Doornenburg.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 4 oktober 2002 L@rix Technology Group4 oktober 2003 Information is the business4 oktober 2006 Transparantie 4 oktober 2009 Don’t think Pink but Red and Purple Maandag 4 oktober 2010 Moszkowicz en de hondenbelasting en Dinsdag 4 oktober 2011 Drie jaar na de reünie van de School Reserve Officieren Cavalerie (SROC) in Amersfoort.