AFRONDING VAN HET JAAR 2005 INZAKE MIJN VERWIJZINGEN NAAR SALAMANCA

Van Francis Versteeg ontving ik de lijst met de dertig deelnemers aan onze reis naar Madrid, El Escorial, Ávila, Salamanca, Trujillo en Toledo. Vanuit deze achtergrond ben ik na verzending van Mijn documenten d.d. 5 oktober vanaf 1998  verder aan het werk getogen met mijn werkstuk inzake Salamanca en ben beland bij onderstaande twee brieven.

28 december 2005 Negen jaar na dato en 30 december 2005 De laatste brief van 2005. Ik hoop en verwacht dat je alle hierin opgenomen actiepunten hebt uitgevoerd.