EEN BELANGRIJKE BRIEF VAN 8 JANUARI 2008

Na verzending van Bericht van Artifex ben ik verder aan het werk getogen met mijn werkstuk over mijn ervaringen in Salamanca. Ik ben thans aangeland bij mijn brief Evaluatie gesprek aan het matchteam van up2date Koninginnegracht 60 2514 AE ‘s-Gravenhage. Beginnend met “Op de eerste plaats wil ik u hartelijk danken voor de felicitatie die ik voor mijn 60ste verjaardag van u mocht ontvangen en u een voorspoedig 2008 toewensen”.

En eindigend met “Ik denk dat het zinvol is dat u doorgaat met zoeken naar een partner voor mij na afloop van The Diana Inquest in Londen. Ik geef dan de voorkeur aan een partner in de regio Wassenaar met wie ik verder kan werken aan de opbouw van ons bedrijf. Hetzij privé, zakelijk of allebei. In ieder geval is het van groot belang dat tal van verantwoordelijkheden van mij worden overgenomen nu ik 60 ben. Privé en zakelijk scheiden is in mijn situatie in feite niet mogelijk. Maar verantwoordelijkheden delen wél. Analoog aan het thema De Geschiedenis van de Baak is de Geschiedenis van een Filosofie heb ik inzake mijn filosofie eveneens gesteld: De Geschiedenis van Cervantes is de Geschiedenis van een Filosofie, die reeds dateert uit de zestiende eeuw en ik heb doorgezet tot de dag van vandaag. Het Instituto Cervantes is mijn levenswerk en kan uitsluitend worden voortgezet door mensen die bij de ontwikkeling hiervan vanaf het begin betrokken zijn geweest. Ik hoop dat u binnen dit kader een geschikte partner voor mij kunt vinden.”