MIJN DOCUMENTEN D.D. 14 OKTOBER VANAF 1996

Aansluitend aan mijn bericht Een scheidsrechterlijke dwaling memoreer ikmijn gevoerde correspondentie op 14 oktober vanaf 14 oktober 1996 Counselling ter attentie van mevrouw F.B.M. Meijers van De Baak te Noordwijk14 oktober 1996 Uw schrijven 567/96/CVB bestemd voor de Dienst van het Koninklijk Huis14 oktober 1997 Uw stukken ter attentie van de heer B. Bakker in Den Burg14 oktober 1997 Brief Commissie Knol (1)14 oktober 1997 Faxbericht Commissie Knol (1)14 oktober 1997 Deadlines14 oktober 1998 Zalm14 oktober 2000 De grote sprong14 oktober 2003 Instituto Cervantes Benelux ter attentie van het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen14 oktober 2003 Rechten ter attentie van Peter Vincent Schuld14 oktober 2010 Gelukwens benoeming ter attentie van Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken14 oktober 2010 Gelukwens benoeming ter attentie van Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties14 oktober 2010 Gelukwens benoeming ter attentie van Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie14 oktober 2010 Gelukwens benoeming ter attentie van Minister Jan Kees de Jager van Financiën14 oktober 2010 Gelukwens benoeming ter attentie van Minister-President Mark Rutte14 oktober 2010 Gelukwens benoeming ter attentie van Minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap14 oktober 2010 Oude bekenden ter attentie van Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.

En mijn dagelijkse verslaglegging d.d. 14 oktober vanaf 14 oktober 2002 Rechtszaak Paul BurrellDinsdag 14 oktober 2003 Bezoek aan Banco Popular14 oktober 2004 Een kern van waarheid14 oktober 2005 e-Nederland Congres14 oktober 2006 Vier jaar a de eerste rechtszitting van Paul Burrell14 oktober 2007 El Quijote en la Televisión Española14 oktober 2008 Bodemprijs honderd miljoen (het mag ook iets minder zijn) – 14 oktober 2009 Studio England and WalesDonderdag 14 oktober 2010 Installatie kabinet Rutte-Verhagen  en Vrijdag 14 oktober 2011 Shakespeare in love.