TWINTIG JAAR SALAMANCA (1992-2012)

Aan voormalig statutair directeur Liesbeth Halbertsma van het VNO/NCW Management Centrum de Baak CC De Secretaris/Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux, Penningmeester Danielle Siems en Secretaris Frédérique Bauer van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, Blanca Cano González Spaans Levende Talen,  Wilmar Bliek (Nederlandse Club Costa del Sol), Sijne Nauta, Piet Visser, Mr.Drs M. van Hoorn

Waarde Vrienden en Collegae,

Na verzending van Tussenrapportage 3 heb ik vandaag deelgenomen aan de eerste kerkdienst van het jaar 2018/2019 van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol onder leiding van Pastor Cees Burger uit Kamerik. Na afloop van deze dienst ben ik weer aan het werk gegaan met mijn werkstuk over Salamanca. Dat heb ik thans voltooid en u ontvangt dit van mij op deze historische datum 14 oktober 2018.