TIJD VOOR DE OVERNAME DOOR MARCEL BOEKHOORN

Na verzending van Bericht uit Limburg en Theresa May met lege handen terug Windsor Maidenhead gaat mijn aandacht thans uit naar het bericht Marcel Boekhoorn wil HEMA kopen en Marcel Boekhoorn werd lachend rijk. Dat gezicht komt mij bekend voor. Voor zover ik mij kan herinneren heb ik hem op zondag 19 juni 2011 gezien in het Parktheater in Eindhoven tijdens de uitvoering van Moulin Rouge de Musical: “Vanmiddag heb ik op uitnodiging een bezoek gebracht aan de musical Moulin Rouge in het Parktheater in Eindhoven. De uitvoering heeft grote indruk op mij gemaakt. Ik wil dan ook graag alle medewerkers aan deze produktie Van Harte gelukwensen met hetgeen zij op professionele wijze op de planken hebben gezet. Ook mijn dank voor het bijzondere eerbetoon dat mij tijdens de uitvoering ten deel is gevallen. Ik werd weer eens in de spotlights gezet en dat heb ik buitengewoon op prijs gesteld. Met name vanwege de attributen die hierbij werden gehanteerd, zoals een bos rode rozen in een paars papier.” Nu ik het gezicht van Marcel Boekhoorn zie in het Telegraafartikel moet ik mij sterk vergissen als hij niet de man was met de hierboven vermelde bos rode rozen in een paars papier. Het wordt nu dus tijd dat hij eveneens gaat investeren in Cervantes Holding.