MIJN DOCUMENTEN D.D. 29 OKTOBER VANAF 1998

Aansluitend aan Mijn documenten d.d. 28 oktober vanaf 1997  memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op 29 oktober vanaf 29 oktober 1998 Davies29 oktober 1999 Actualidades II29 oktober 1999 EducaciĆ³n y Sociedad29 oktober 2002 Peace of mind29 oktober 2003 Contabilidad AEPE Benelux29 oktober 2010 Een nieuwe bron van inkomsten noodzakelijk.  

En mijn dagelijkse verslaglegging op 29 oktober vanaf 29 november 2003 Fietsen door een tekst29 oktober 2004 New29 oktober 2005 The Queen29 Oktober 2007 Engelengeduld29 October 2008 What tomorrow brings, we cannot know29 oktober 2009 Prinsessen van de wereldMaandag 29 november 2010 Windsor, Maidenhead en Ascot in Berkshire en Zaterdag 29 oktober 2011 Butlers en etiquette op Paleis Soestdijk.