HET HAARLEMMERMEERPOLDERMODEL EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 8 NOVEMBER VANAF 1996

Ik zag zojuist beelden van de herdenkingsdienst voor Wim Kok. Hij werd daarbij aangeduid als de uitvinder van het poldermodel. Met alle respect voor onze overleden voormalige minister-president. Maar dit gaat mij iets te ver. Het poldermodel is door ons bedacht tijdens onze samenwerking in het Holland Office Center in Hoofddorp. De hoofdstad van de Haarlemmermeerpolder. Als voortzetting van het Akkoord van Wassenaar en vormt nog steeds de basis van ons beleid in de Benelux. Een eendrachtige samenwerking tussen werkgevers, werknemers en overheid. Als verwoord in Van Buitenveldert tot Buitenkaag.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Mijn documenten d.d. 7 november vanaf 1996 mijn gevoerde correspondentie op 8 november vanaf 8 november 1996 Business Plan (1)8 november 1997 Nights of White Satin8 de Noviembre de 1999 Última voluntad dirigida al Ministerio de Justicia del Reino de España8 november 1999 Jupiter8 november1999 Mars.  

En mijn dagelijkse verslaglegging op 8 november vanaf 8 november 2003 Van Antwerpen naar Galahiels8 november 2004 Hoteles Cervantes8 november 2005 Morgen ben ik weer jarig8 november 2008 Dr. Nijsten en mijn Ventures into The United Kingdom8 november 2009 Dankbetuiging verzonden aan de Secretaris van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden – Maandag 8 november 2010 Integrale aanpak en Dinsdag 8 november 2011 Bezoek aan de Verenigde Naties en Rennert Bilingual.