HÉT STAATSBEZOEK

Na verzending van mijn bericht Wintertijd en mijn documenten d.d. 10 november vanaf 1997 heb ik vanmorgen de lezing Genesis 33 mogen verrichten in de kerkdienst onder leiding van Ds Kees Burger. Na thuiskomst ben ik na ruggespraak met mijn oudste kleinzoon verder aan het werk getogen met mijn ‘tarea actual’ gestión empresarial y desarrollo de la organización. Vanuit deze invalshoek kijk ik nu naar de reportage van Hét Staatsbezoek.