HET LICHT OP TOLEDO

Na verzending van Tussenrapportage 5 ontving ik van Grada Hildering (Nederlandse Interkerkelijke Gemeente van de Costa del Sol) vanmorgen deze ontvangstbevestiging “31 okt. 2018 08:30 Beste John Ik ontving je mail Vriendelijke groet van mij”. Ik heb dit buitengewoon op prijs gesteld en alsvolgt gereageerd: “31 okt. 2018 08:40 Dank voor jouw reactie Grada. Ik vind het belangrijk dat het thuisfront is geïnformeerd. Ik heb zondag het verhaal uit Genesis 33 over Jakob en Ezau met genoegen voorgelezen. Ik kreeg daarvoor een welgemeend compliment van Ds Kees Burger. Ik ben blij met zijn komst. Zondag vertrekken wij met de NCCS naar Madrid en de laatste stop wordt Toledo. Over deze stad maak ik een werkstuk. Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat ik daar voor het eerst op bezoek ben geweest naar aanleiding van een door Koningin Fabiola van België in Gent georganiseerde tentoonstelling over El Greco. Daar heb ik toen een scriptie over geschreven in mijn kweekschooltijd. Men reed in Toledo toen alleen nog maar op ezels. Hartelijke groet, John”. En van Sara en Carlos Saz ontving ik een uitnodiging om te komen lunchen tijdens ons bezoek van aanstaande dinsdag aan El Escorial. Vervolgens heb ik mijn werkstuk met mijn verwijzingen naar Toledo voltooid. In de hoop dat het goed wordt doorgestuurd treft u dit werkstuk als bijlage aan.

Bijlage: 20181031 Het Licht op Toledo (82 pagina’s)