HET LICHT OP MINISTER VAN STAAT WINNIE SORGDRAGER

Na verzending van Minister van Staat Winnie Sorgdrager, Love Letters in The Sand, mijn documenten d.d. 18 november vanaf 1996 en Het Licht op Mr E.J. Arkenbout heb ik vanmorgen deelgenomen aan de kerkdienst van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol onder leiding van dominee Kees Burger uit Kamerik bij Woerden. Mij is hierbij de eer vergund de schriftlezingen te mogen verrichten. Ik citeer: “Lezing: Numeri 15:37-39 De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen waarin een blauwpurperen draad verwerkt is. Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de HEER, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door de begeerten van je hart en je ogen te volgen.

Lied na lezing: psalm 119 vers 12

Lezing: Marcus 5: 21-43

Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem, en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagogue, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u ‘Wie heeft mij aangeraakt?’ Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’ Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?’ Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’ Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en de moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hen op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven.”

Vanuit deze achtergrond heb ik in chronologische volgorde een lijst samengesteld met mijn documenten waarin Minister van Staat Winnie Sorgdrager is vermeld beginnende met Correspondence with the British Royal FamilyApeldoornBerichtgeving van het Instituto Cervantes Benelux aan de Ministers van Justitie van het Koninkrijk der NederlandenCervantes United States of Northern AmericaCarta a Don Nicolás Sánchez Albornoz en Alcalá de HenaresVisita a EspañaLa QueimadaInstituto Cervantes i.o. ter attentie van Mr. E.J. Arkenbout en eindigend met Deadline zaterdag 28 februari Día de Andalucía.

P.S. In de laatste Foco van de VDSN lees ik in Van de Bestuurstafel  “La buena noticia es que nuestra Presidenta oficial, Danielle Siems está totalmente recuperada y lista para tomar las riendas de la Asociación a partir de Septiembre”. Dat doet mij deugd.