VUURWERK

Aan voormalig statutair directeur Liesbeth Halbertsma van het VNO/NCW Management Centrum de Baak CC De Secretaris/Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux, Voorzitter Danielle Siems en Secretaris Frédérique Bauer van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, Blanca Cano González Spaans Levende Talen,  Wilmar Bliek (Nederlandse Club Costa del Sol), Mr.Drs Marcelius van Hoorn. Na verzending van mijn laatste bericht van gisteren getiteld Gibraltar met het oog op de Brexit-Top op zondag 25 november 2018 werd er hier om middernacht 00:00 uur vuurwerk afgeschoten. Vanuit deze achtergrond memoreer ik in aangehecht rapport in chronologische volgorde mijn documenten waarin de term vuurwerk is vermeld.