HET LICHT OP FOLKESTONE

Aan voormalig statutair directeur Liesbeth Halbertsma van het VNO/NCW Management Centrum de Baak CC De Secretaris/Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux, Voorzitter Danielle Siems en Secretaris Frédérique Bauer van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, Blanca Cano González Spaans Levende Talen,  Wilmar Bliek (Nederlandse Club Costa del Sol), Mr.Drs Marcelius van Hoorn

Op 27 november ontving ik aangehechte factuur Invoice 41801149 ten behoeve van Instituto Cervantes Ltd 80 Sidney Street, CT19 6HQ Folkestone, United Kingdom. Alvorens tot betaling van deze factuur over te gaan heb ik een overzicht gemaakt van mijn correspondentie waarin de plaatsnaam Folkestone in het Verenigd Koninkrijk is vermeld. U vindt deze informatie op aangehecht document 20181130 Folkestone ofwel Vrijdag 30 november 2018 Het Licht op Folkestone: van Cable Turtle tot Tortola.  

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht De Britse Koninklijke Familie in Westminster Abbey en mijn documenten d.d. 29 november vanaf 1996 mijn gevoerde correspondentie op 30 november vanaf 30 november 1996 Uw verklaring aan Drs Breuker30 november 1996 New Business Structure30 November 1996 Business Agreement30 november 1998 Uw kenmerk 6818703830 november 1998 Wonen in weelde30 november 1999 Schotland30 november 2000 Bewijs van in leven zijn30 november 2000 Vanuit historisch perspectief30 november 2004 Afronding juridische processen.

En mijn dagelijkse verslaglegging op 30 november vanaf 30 november 2002 Korte overweging voor het weekend30 november 2003 The Real Truth about Diana30 november 2007 Liefde tussen de computers30 november 2009 Gerrit Zalm en Ernst Hirsch BallinDinsdag 30 november 2010 Invoice No. AF-0101.2011.48175 betaald en Woensdag 30 november 2011 Vernieuwing Beneluxregistratie 0508277 Woordmerk Instituto Cervantes aangevraagd.