VAN FRÄULEIN HERZOG TOT KONINGIN DER NEDERLANDEN

Na verzending van Het Licht op Argentinië heb ik mij gewijd aan de samenstelling van aangehecht document 20181201 Argentinië in beeld. Dit is met name een weergave van de ontwikkeling van “Fräulein Herzog” tot echtgenote van onze Constitutioneel Monarch van het Koninkrijk der Nederlanden. Het is niet toevallig dat deze publikatie van mij samenvalt met de G20 Top in Buenos Aires. Mede in verband met de slogan Niemand had verwacht dat John alle neuzen dezelfde kant op zou krijgen. Vandaag volg ik de Top ook via de  Argentijnse televisiezender Todo Noticias. Met vele bekende beelden.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op 1 december vanaf 1 december 1995 Instituto Cervantes Benelux (5)1 december 1996 Het Bewijs1 december 1997 Familieberichten1 december 1998 Duwtje in de rug  – 1 december 1998 Sint Nicolaas1 december 1999 Lady in Red  – 1 december 2000 Familieberichten  – 1 december 2004 De Klok en de KlepelBrief E10001 december 2006 Brief 1100.

En mijn dagelijkse verslaglegging op 1 december vanaf 1 december 2002 George Harrison uit Henley-on-Thames1 december 2003 Brothers in Arms1 december 2007 Caramba1 december 2009 Het laatste bericht uit Spanje van het jaar 2009Woensdag 1 december 2010 Koninklijke Familie veilt inboedel Paleis Soestdijk in maart 2011 en Donderdag 1 december 2011 Bezoek aan LUX te Nijmegen.