DEVENTER KOEK EN ENGELSE DROP

Na verzending van mijn bericht getiteld Zarzuela heb ik een bezoek gebracht aan de koffieochtend van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol in het Holland Huis. Met twee echtparen heb ik daar dierbare herinneringen opgehaald aan Hoofddorp, Harderwijk en Majoor Bosshardt. Vervolgens heb ik in de Nederlandse winkel ‘Diferente’ Deventer koek en Engelse drop gekocht. Gisteravond werd er bij mij aangebeld. Het was een mevrouw van de Spaanse posterijen met een aangetekende brief van de Agencia Tributaria, de Spaanse belastingdienst. Ik citeer:

Requerimiento Identificación del documento N.I.F.: X2715038A Ejercicio: 2014 Concepto: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. Ze hebben mij – nadat ik hen naar het Palacio de la Zarzuela had verwezen – categorisch geweigerd om mij een fiscaal nummer te geven. Hierdoor heb ik mij nooit kunnen aanmelden bij een werkgever of uitzendbureau zoals Randstad om beter dan tot op heden in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Dankzij tussenkomst van de Nederlandse belastingdienst heb ik nu via het internet een afspraak met ze gemaakt. Ze hebben het administratief nu goed voor elkaar. Vervolgens heb ik een opsomming gemaakt van al mijn documenten waar in naam zarzuela (gerecht) of Zarzuela (het paleis) is vermeld.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn correspondentie d.d. 6 december vanaf 6 december 1996 Ziekenfonds6 december 1996 Aandelentransactie6 december 2000 Santa Claus6 december 2004 Finishing Touch6 december 2005 Bericht uit Maidstone in Kent6 december 2006 María.

En mijn dagelijkse verslaglegging op 6 december vanaf 6 december 2002 Linguarama Nederland6 december 2003 Financiële zaken I6 december 2009 Opnieuw Berlusconi6 december 2007 Nieuw Licht in Brasserie La Taberna –  Maandag 6 december 2010 Día de La Constitución 2010 en Dinsdag 6 december 2011 Nieuwe Belgische Regering onder leiding van Elio di Rupo.

P.S. Ik heb kennisgenomen van het bericht dat Prins Pieter Christiaan zijn functie als vicevoorztter van het Nederlandse Rode Kruis neerlegt.