ON HER MAJESTY’S SERVICE

Na verzending van mijn bericht Lucas veertien jaar en Het Licht op Maarsbergen zag ik reportages over de meeste koninklijke paleizen die ik heb bezocht in het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door de reportage On Her Majesty’s Service: An Audience With The Queen.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie d.d. 10 december vanaf 10 december 1996 Besluitvorming10 december 1996 Mededeling10 december 1996 Deltaplan10 december1996 Kerstwensen10 December 1996 Match moves on behalf of The Princess of Wales10 december 1997 Golden Heart Foundation10 december 1998 De Hoofdprijs Boonstra vrijgesproken.

En mijn dagelijkse verslaglegging op 10 december vanaf 10 december 2002 Onze paraplu10 december 2007 Britse troepen langs de rode loper naar huis op Christmas Eve12 december 2008 Geagendeerde utnodiging op komst10 december 2009 WereldoudersVrijdag 10 december 2010 Afspraak met Ángeles Triviño Nuñez en Rosalía Romero Andrés en Zaterdag 10 december 2011 Wel een beetje dom.