THERESA MAY OP BEZOEK BIJ MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE

Na verzending van mijn bericht Brexit: No zag ik het NOS Journaal van 00:00 met veel hoongelach in het Lagerhuis. Een Brexit werd afgekeurd door de delegatie uit Schotland. Vanmorgen brengt May een bezoek aan Mark Rutte op het Catshuis. Het Catshuis is is vermeld in Faxbericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 31 juli 1995,  Engagement on behalf of The Princess of Wales, Bezoek Britse ambtgenoot aan de Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden, Schoonouders, Reisprogramma, Algemene beschouwingen en Roos. Het is zaak dat Rutte van die gelegenheid gebruik maakt om de eisen van Instituto Cervantes Limited aan de orde te stellen inzake de nalatenschap van The Late Princess of Wales. We kregen ook een beeld van de serene rust in het Europees Parlement in Straatsburg om de onrust in Londen te volgen. Aan het woord kwamen respectievelijk Wim van der Camp (CDA), Kati Piri (PvdA), Hans van Baalen (VVD) en Sophie in ’t Veld (D66).  Ook zien wij President Macron van Frankrijk in dit journaal. Hij doet mij denken aan Het goudgeel van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen.