VAN JOHANNES TOT JOHANNESBURG

Na verzending van mijn bericht La Vuelta a España vertrekt opnieuw uit Nederland in 2020 heb ik vandaag bezoeken gebracht aan Clínica Santa Elena voor een ‘analítica’ en vervolgens met de trein naar het Agencia Tributaria aan de Avenida 2 in Málaga. Aldaar aangekomen bleek dat mijn zogenaamde ‘cita previa’ via het internet niet goed was doorgekomen. Nochtans werd ik door de dienstdoende ambtenaren  buitengewoon vriendelijk geholpen. Ik heb twee gesprekken gevoerd als zijnde geregistreerd onder SB-6 Hora cita: 10:59 Sala 2 en Registro General D-78 Hora cita. 11:54 Sala 2. ‘El trámite’ loopt mijns inziens enigszins parallel met de onderhandelingen die de Britse Prime Minister Theresa May uit Windsor Maidenhead thans voert inzake ons keuzeproces. In dit verband  doet het mij deugd dat zij gisteravond nog een termijn van een jaar heeft gekregen om onze zaak tot een goed einde te brengen. Aangezien mij aanstaande zondag de eer is toebedeeld om het evangelie van Lucas over Johannes de Doper voor te lezen heb ik een overzicht samengesteld met mijn documenten waarin de naam Johannes is vermeld beginnend met

Plan de Empresa PapelesBeleidsplan Cervantes PapierenBusiness Plan Requiered PapersBusiness Plan Royal HouseCursusplaats ApeldoornBusiness Plan European Cervantes FoundationBeleidsplan Cervantes EmpleoRaad van Bestuur

En verder in chronologische volgorde: Alba de TormesInstituto Cervantes/stichting dossiernummer CB/HK/301231rr2031brl tot en met Alexander Pechtold Minister-President van het Koninkrijk der NederlandenPrinsjesdag en Exeter.

Ik denk dat Francis dit heeft bedoeld met een klap van de molen.  

We wish You a Merry Christmas and a Happy New Year