ONTWIKKELINGEN EN PRIVACIDAD

Na verzending van Erica in Vancouver en mijn documenten d.d. 15 december vanaf 1992 ontving ik op mijn emailadres van cervantes.nu een kerstwens van Centro Internacional de Lengua Española (Cile) in Málaga. Dit instituut maakte tot op heden nog geen deel uit van mijn vanaf 1992 opgebouwde relatienetwerk bij mij in de regio.

Van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland ontving ik dit bericht in twee talen: “VDSN en Privacy VDSN vraagt nieuwe leden om via het digitale aanmeldingsformulier op de website van VDSN een aantal persoonlijke gegevens te leveren. Zo kan de ledenadministratie worden opgezet en bijgehouden. Naam en adres zijn nodig om naar een huisadres informatie of het tijdschrift FOCO toe te sturen. Voor mededelingen, vragen en het op verzoek doorsturen van berichten wordt het emailadres gebruikt. Om inzicht te krijgen in de achtergrond van onze leden stellen we prijs op informatie over opleiding en werkkring. Leden worden via het huisadres of de mailinglijst individueel benaderd. Informatie over persoonlijke gegevens, zoals naam en adres, wordt niet verstrekt aan derden. Mocht een dergelijke omstandigheid zich aandienen, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de leden. Leden mogen ten allen tijde inzage vragen in hun gegevens en mogen deze laten corrigeren of wijzigen. Het bestuur stelt het op prijs als u wijzigingen in uw gegevens, zoals een wijziging in uw (e-mail)adres, doorgeeft via secretariaat@vdsn.nl. Het bestuur draagt zorg voor een beveiligde opslag van uw gegevens.

VDSN solicita a los nuevos miembros que proporcionen algunos datos personales a través del formulario de solicitud digital en el sitio web de VDSN, de esta manera se puede configurar y mantener la administración de membresía. El nombre y la dirección son necesarios para enviar la revista FOCO a domicilio. La dirección de correo electrónico es importante para enviar para mensajes de la Asociación, preguntas y para el reenvío de mensajes solicitados. Para tener antecedentes profesionales y de trabajo de nuestros miembros, apreciamos que nos proporcionen información sobre educación y empleo. Nuestros socios son contactados individualmente a través de la dirección de su casa o la lista de correos. La información sobre los datos personales, como el nombre y la dirección, no se proporciona a terceros. Si este fuera el caso, la VDSN solicitará un permiso previo de los miembros. Los miembros pueden solicitar acceso a sus datos en cualquier momento y pueden solicitar correcciones y modificaciones. La junta solicita cordialmente que en caso de solicitar cambios en los datos, se dirijan a secretariaat@vdsn.nl.. La junta es responsable del almacenamiento seguro de sus datos.”

Ik vind dit een uitstekende maatregel en denk hierbij aan de taak die ons VDSN-lid Drs J.G.F. Doensen reeds in 2012 op zich heeft genomen om een inventarisatie te maken van het aanbod Spaans in Nederland. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is gebleken dat zij daarvoor weinig medewerking heeft gekregen ten gevolge van de indertijd ingevoerde privacywetgeving. Wellicht biedt deze maatregel thans een nieuwe opening.