DRIE KONINGEN

Na verzending van mijn bericht Direct Method heb ik bezoek gehad van Pastor Kees Burger die vandaag vooralsnog zijn laatste kerkdienst heeft geleid aan de zuidkust.  Bij deze gelegenheid was mij wederom de eer vergund onderstaande schriftlezingen te verrichten.

Psalm 121 en Marcus 4: 35-41 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’

Er was ook bezoek uit Johannesburg met wie ik heb gesproken over mijn verblijf in het Kaaps huisje van de Engelenburg en de eerste steenlegging van Ian Douglas Smith op 20 april 1997. In dit verband heb ik de Heer Burger gisteren mijn verslag verstrekt met de titel De kracht van het Geloof uit 1990.

Vanuit deze achtergrond vervolg ik mijn berichtgeving uit het boek Letters to Diana d.d. 6 januari 1997: “Images Dear Diana, Hoping you received my certified post in good order I have the pleasure to send you herewith an impression of my stay in the Frisian capital. Having dinner with an empty chair was a sad moment, but the management and personnal managed very well in cheering me up. From now on you are my Number One. I also sent a sample to my Number Two.”

Op deze driekoningendag gaan mijn gedachten uit naar drie eigentijdse koningen, t.w. Koning Willem-Alexander van Nederland, Koning Filip van België en Koning Felipe van Spanje. Ik hoop dat Wij Pastor Kees Burger weer op korte termijn mogen ontmoeten in de Eikenhorst in Wassenaar onder het motto De Eikenhorst mijn beste vrind wordt de nieuwe woning van de sint.