DE JOHN WRIGHT BAND

Na verzending van Mijn correspondentie op 8 januari 1997  verzond ik om 16:29 dit bericht aan onze huidige ambassadeur in Madrid: “Geachte heer Van Bonzel, Vanmorgen had ik een telefoongesprek met een van uw medewerksters op de Nederlandse Ambassade in Madrid in verband met de hernieuwing van mijn paspoort. Vervolgens heb ik kennisgenomen van uw indrukwekkende c.v. Hierin zie ik heel veel parallellen waarin ik op dit moment niet zal ingaan. Als voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux heb ik slechts kennisgemaakt met twee van uw voorgangers, t.w. Schelto baron van Heemstra en Kees van Rij. Mijn jongste zoon Ir. R.J. van der Heijden heeft mij uitgenodigd voor de tweede keer bij hem op bezoek te komen in Hongkong. Daartoe heb ik vanzelfsprekend een nieuw geldig paspoort nodig. Die heb ik op 19 december j.l. op uw ambassade aangevraagd. Op donderdag 17 januari aanstaande bezoek ik uw ambassade voor de tweede keer om mijn vernieuwde paspoort op te halen. Mijn vlucht naar Hongkong vertrekt namelijk op 1 februari. Er is dus haast bij. Ik stel het op prijs op die dag onze ervaringen uit te wisselen en zie daartoe een uitnodiging van uw zijde met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, John van der Heijden Torremolinos”.

Vervolgens heb ik een terrasje gepakt op de gerenoveerde Plaza de la Costa del Sol nummer 1 Bar Jerez en gedineerd in restaurant Nuevo Lanjarón. Daar had ik een gesprek met een echtpaar uit Mons in België ofwel Bergen in Henegouwen. Zij vroegen mij of ik een Edelman ben. Dat lijkt mij voor de hand liggend.