KERKBEZOEK EN NIEUWJAARSRECEPTIE VAN DE NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL

Na verzending van Napoleon in Holland en Blauw Bloed van gisteravondheb ik de kerkdienst bijgewoond van de de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol in het Holland Huis. Ik heb er kennisgemaakt met de ‘nieuwe’ predikant Ko Brevet en zijn echtgenote Lenie uit Deventer. Ik citeer zijn korte c.v. uit het contactblad nr. 224 met enkele coïncidenties in mijn leven: “We komen allebei uit het Walcherse dorp Serooskerke en hebben daar onze jeugd doorgebracht in dezelfde straat. Lenie ging werken in de zorg, ik in de wereld van de bank. Lenie bleef ook altijd trouw aan de zorg, van verpleging t/m jeugd- en later. Ik had intussen mijn – overigens boeiende – baan bij de bank opgezegd en ging studeren in Brussel. We gingen wonen en werken in verschillende kerkelijke gemeenten De “route” liep via Antwerpen naar de Veluwe, de Betuwe en tenslotte naar de Achterhoek. Sinds 2012 genieten we van de relatieve rust als pensionado’s. We wonen intussen in Deventer. We genieten van onze kinderen, sinds kort van ons eerste kleinkind en houden van reizen. Buitenlandse ervaring in het kerkenwerk hebben we opgedaan in België, Turkije en Portugal. Verandering van spijs…., nietwaar?! En dan nu dus Spanje. We hebben er zin in en hopen op een boeiende tijd, fijne vieringen en zinrijke ontmoetingen. We zien uit naar het begin van 2019 en wensen iedereen de dit leest alvast alle goeds toe. Met een warme groet uit de koekstad, Lenie en Ko Brevet.”

Toeval bestaat niet. Al bij de eerste kennismaking liet mevrouw Brevet mij weten dat zij de buren zijn geweest van Anne barones de Vos van Steenwijk. Ten gevolge van het contact dat in 1995 tussen mij en Anne tot stand is gekomen en het eraan voorgaande advies van Burgemeester Ed d’Hondt (ook een Zeeuw) om mij te wenden tot de Hoge Raad van Adel ben ik mij gaan verdiepen in de Adel met als eerste aanknopingspunt de families Van der Heyden van Baak tot Doornenburg en De Vos van Steenwijk. Hierna volgde mijn Genealogiestudie. Na afloop van de dienst Heb ik onder het genot van een kopje koffie aangenaam met de heer Brevet van gedachten gewisseld. Onder meer over zijn opmerkelijke overstap van het bankwezen naar de theologie. Hierna werden de NCCS-leden uit Torremolinos door een bus van Olmedo onder begeleiding van mevrouw Gerda Maartense in de omgeving van het Holland Huis opgehaald voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het Italiaanse restaurant Valparaíso tussen Fuengirola en Mijas Pueblo. Het werd onder de bezielende leiding van voorzitter Wilmar Bliek een denderend feest met vele bekende en nog onbekende gezichten onder de 180 deelnemers. Ik heb van dit ‘event’ een videoverslagje geproduceerd dat ik direct na thuiskomst aan onze voorzitter heb doen toekomen. Ik vind zelf dat het erg leuk is geworden. Zijn reactie: “13 jan. 2019 23:29 Hi John, Dat is snel … dat lijkt Overtoom wel ….. Dank voor de link; ik heb net een aantal dank-mails verstuurd en een aantal andere zaken afgehandeld. Nu ben ik eigenlijk zo moe dat ik jouw link nu niet meer ga openen – of ik moet eerst een paar lucifers gaan halen om m’n ogen open te houden. Ik bekijk ‘m morgen op ’t gemakje en, als dat mag van jou, daarna stuur ik hem door naar de andere bestuursleden, de evenementencommissie en de band. Nogmaals dank, Welterusten”. Hier heb ik vanzelfsprekend geen bezwaar tegen.