ZO DOOD ALS EEN DODO. VAN PLAN A NAAR PLAN B: HET LICHT OP FOLKESTONE

Voor zover de tijd mij toelaat zal ik trachten dit nader uit te werken. Ik accepteer geen vluchtgedrag van de Britse Regering alvorens zij aan al hun verplichtingen hebben voldaan jegens ons bedrijf. 28 maart 2019 wordt daarbij opnieuw een keiharde deadline. In dit verband ben ik van mening dat onze huidige Minister-President Mark Rutte daar op dit moment te lichtzinnig mee omgaat. Uit zijn opmerkingen van vandaag heb ik opgemaakt dat hij de zogenaamde ‘Brexit’ reeds als een vaststaand feit beschouwt.

Desde Torremolinos les saludo John van der Heyden Voorzitter Stichting Cervantes Benelux Directeur Instituto Cervantes Limited England and Wales