MIJN LOGBOEK VAN 11 JUNI TOT EN MET 24 SEPTEMBER 1996

Na verzending van mijn bericht Reunion 12, de gebedsdienst voor de eenheid van de christenen in de kathedraal van Málaga en mijn aantekeningen van juli en 24 september 1996 heb ik  mijn logboek geraadpleegd van juni tot en met september 1996 aangevuld met de overige communicatie uit die periode beginnend met 11 juni 1996 – 10.10 uur Logboektekst vanaf januari weggeschreven naar Plus Ultra 7. Verwerking gegevens ‘Voor- en nageslacht van den schilder en uitvinder Jan van der Heyden‘ door Mr. A.C. van Eck en nog enkele historische gegevens betreffende de heerlijkheid Maurik.

En eindigend met: Het woord is thans aan Steven Spielberg