BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL

Gisteren schreef ik in mijn dagboek: “Vandaag ontving ik aansluitend aan mijn bericht Zeg ken jij de Mostertman?, mijn bezoek aan de sauna van Hotel Amaragua en tijdens het zien van 20150719 y 20 Quincuagésimo Congreso de la Asociación Europea de Profesores de Español en Burgos deze bijzondere reportage: Documental ”Diana, Un Secreto Prohibido”. Na een week onder de wol heb ik vanmorgen op mijn mobiele telefoon van KPN ‘Hong Kong’ gebeld in verband met de zesde verjaardag van mijn jongste kleinzoon Jasper van der Heijden. Mijn kleindochter Merel heeft vrijdag haar vierde verjaardag gevierd in Hong Kong. Vervolgens weer deelgenomen aan de kerkdienst in het Holland Huis onder leiding van Ds Ko Brevet uit Deventer. Mij was wederom de eer vergund deze schriftlezingen te verrichten:

Eerste Lezing: Jesaja 61, 1 t/m 9

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van zijn luister. Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken; ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensenheugenis. Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen, vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer. En jullie worden priester van de HEER genoemd, dienaar van onze God zul je heten. Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volken vergaard, je zult je met hun luister bekleden. De smaad die je verdiende loon werd genoemd, je schande word je dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel. Want ik, de HEER, heb het recht lief, ik haat offers van roofgoed. Ik zal hen getrouw belonen, een eeuwig verbond sluit ik met hen. Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken, heel de aarde kent hun nageslacht. Dan zullen allen die hen zien erkennen: ‘Dat zijn de kinderen die de HEER heeft gezegend.’

En: “Lucas 4, 14 t/m 21 Optreden van Jezus in Nazaret

Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: ‘De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’

In zijn preek merkte de Heer Brevet op dat zijn preek slechts uit één zin zou kunnen bestaan. Daarbij dacht ik aan de zin ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ Tijdens het koffiedrinken sprak ik met een dame uit Leerdam die naar haar zeggen in Utrecht heeft gewoond. Daarbij heb ik haar laten weten dat wij met de Lionsclub Maarn-Maarsbergen een slotdag hebben gevierd in Leerdam. Dat was op 24 juni 2000. Leerdam is onder meer vermeld in Comparitie van partijen en D-Day. In dit verband heb ik haar in kennis gesteld van mijn relatie met De Prinses vanWales vanaf 28 augustus 1996 nadat ik op 5 augustus 1996 in St. George’s Chapel met mijn beide zoons Mark en Ramon in Windsor Castle door een Lady Spencer was rondgeleid. Vermoedelijk Lady Jane. Morgen viert mijn voormalige echtgenote, moeder van mijn kinderen en grootmoeder van mijn kleinkinderen haar 73ste verjaardag. Dat is mijn belangrijkste aandachtspunt op dit moment. Wij hebben in 1981 namelijk samen de directieverantwoordelijkheid van het Institute of English Studies overgenomen van de Heer P.W Karis uit Veenendaal.

P.S. Aanstaande dinsdag 29 januari zijn Carlos en Sara Saz uit El Escorial vijftig jaar getrouwd