FLORIS

Na verzending van De Jan van der Heijdenstraat te ‘s-Gravenhage heb ik vanmorgen een bezoek gebracht aan de koffiebijeenkomst in het Holland Huis. Ik zag zojuist op de Nederlandse televisie dat er weer belangstelling is voor de serie Floris. Hierin speelde Rutger Hauer de rol van Floris. Ze hebben hem in die serie de achternaam ‘Rozenmond’ gegeven. De commentator liet weten dat de opnames van de serie waren opgenomen in Slot Loevestein terwijl ze beelden lieten zien van Kasteel Doornenburg. In 1995 heb ik in dit verband nog een slotdag georganiseerd in Vorden en Doornenburg onder het motto Help de Adel in het Zadel. Genealogisch gezien is de naam Floris de meest voorkomende voornaam in onze familie zoals mijn vader Floris (1917-1998), zijn grootvader (geboren 9 januari 1850) en diens grootvader (6 juni 1756 – 7 februari 1821) en ga zo maar terug tot de Graven van Holland: Floris IFloris IIFloris de ZwarteFloris IIIFloris IVFloris V. Ik ben tijdens mijn gehele genealogiestudie nergens de naam ‘Van Rozenmond’ tegengekomen. Ik vraag mij af waarom men voortdurend de historische werkelijkheid geweld aandoet. Zeker vanwege het feit dat de tentoonstelling over Floris in Hoorn wordt gehouden. Wellicht kan men thans op het Westfries Dag-Avondcollege in Hoorn verklaren waarom de naam ‘Van der Heijden’ of ‘Van der Heyden’ zorgvuldig wordt vermeden. In dit verband verklaar ik hierbij nogmaals dat ik mij nooit en te nimmer schuldig heb gemaakt aan een strafbaar feit met uitzondering van een poepje gas als het nodig was.