EEN STUKJE FAMILIEGESCHIEDENIS

Na verzending van Het Licht op Frigiliana heb ik gisteren naar de herhaling gekeken van Blauw Bloed. Hierin zag ik Koningin Máxima in Vlissingen en Middelburg in Zeeland, KoningWillem-Alexander op de TU in Delft en de Belgische Koninklijke Familie in de kathedraal van Laeken. Vervolgens heb ik deelgenomen aan de kerkdienst in het Holland Huis onder leiding van Ds Ko Brevet. De lezingen werden verricht door de Heer Piet Visser. Uit het Oude Testament betrof het een verhaal van de profeet Jesaja en uit het Nieuwe Testament het verhaal van de wonderbare visvangst uit het boek van Lucas. Opmerkelijk in Jesaja was het verhaal over de seraf. Ik moest daarbij gelijk denken aan mijn documenten waarin de Silver Seraph is vermeld te beginnen bij Cervantes Telecom en eindigend bij Kensington Palace, Ondernemerschap en Windsor Castle en Vaderlandse geschiedenis en 25 jaar geheimhouding jegens voormalige zakelijke partners. Ook had ik het boek over Het Suideras en zijn bewoners onder redactie van Jonkheer Carel van Nispen uit Sevenaer meegebracht voor bij de koffie. Dat gaf aanleiding om van gedachten te wisselen over hetgeen zich in 1868 had afgespeeld inzake de bouw van de R.K. kerk in Baak. Ik citeer hiertoe het in mijn genealagiestudie over de familie Van der Heyden van Baak gestelde inzake Jonkheer Ernestus Wilhelmus Franciscus Canisius van der Heyden:

“Pater Koekkoek maakt in “De Heerlijkheid Baak” melding van de merkwaardige wijze waarop een groot deel van het familiekapitaal in handen is gekomen van de Rooms Katholieke Kerk en wel met de volgende woorden: “Weer een nieuwe kerk in Baak Pastoor Joannes van den Bosch stierf in Baak 24 december 1887. Zijn opvolger was Antonius Bernardus van den Bosch, die tot die tijd pastoor van Steenderen was geweest. Hij zou de bouwheer worden van de tegenwoordige kerk van Baak. We gaan daarvoor even terug in de geschiedenis. 21 juli 1868 stierf de laatste Van der Heijden van Baak, namelijk Ernestus Willem Franciscus Canisius Van der Heijden. Op 10 juli 1868 had hij een testament gemaakt waarin o.a. bepaald was dat 1. aan de R.C. Kerk van Baak jaarlijks 320 gl. uitgekeerd moest worden, vrij van rechten, 2. voor de reparatie van de toren van de kerk van Baak 1500 gl. gegeven moest worden, eveneens vrij van rechten. Maar op 21 juli 1868 wordt een nieuw testament gemaakt waarin staat dat in plaats van de genoemde legaten uit het juist genoemde testament aan de R.C. Kerk van Baak een legaat van 50.000 gld. vermaakt wordt, vrij van rechten. Het testament was getekend op Huize Baak; het testament was ondertekend door G.J. van Tricht, de notaris, en door de getuigen G.D. Glaudemans en J. Grotenbreg. G.D. Glaudemans was de kapelaan van Baak, en J. Grotenbreg was de tuinman van Huize Baak. Over dit laatste testament gaat het volgende verhaal: Toen de notaris het testament voorlas zou de kapelaan de Heer van Baak ondersteund hebben zodat hij enigszins rechtop zat. De notaris zou voorgelezen hebben: “…. aan de R.C. Kerk van Baak 5000 gl. vrij van rechten.” Bij het horen hiervan zou de kapelaan gezegd hebben: “Mijnheer, het was toch 50.000 gl.?” Daarbij zou hij met zijn hand ervoor gezorgd hebben dat het hoofd van de Heer een knikkende beweging maakte. Daarop zou de notaris het getal 50.000 genoteerd hebben. Ernest Willem Franciscus van der Heijden overleed nog diezelfde dag”.

Ik stel dus vast dat de Rooms Katholieke kerk van Baak zich op 21 juli 1868 het in die tijd astronomische bedrag van vijftigduizend gulden op onrechtmatige wijze heeft eigengemaakt en aan het familiekapitaal onttrokken. Dit als correctie op hetgeen ik op 28 maart 2003 abusievelijk heb vastgesteld. Ik was toen blijkbaar in de veronderstelling dat de in hetzelfde jaar overleden broer Jonkheer Augustus Alexander Wilhelmus van der Heyden eveneens 50.000 gulden afhandig zou zijn gemaakt. Conclusie: Dit soort praktijken is niet alleen gangbaar in het Verenigd Koninkrijk. In dit verband heb ik op 31 mei 1999 een eigen variant geschreven over Het Oude en het Nieuwe Testament. Terzake heb ik vanmorgen op het NOS Journaal van 08:00 (09:08) vernomen dat de Britse Daily Telegraph heeft gemeld dat Theresa May uit Windsor Maidenhead zou hebben besloten de zogenaamde ‘brexit’ twee maanden uit te stellen totdat zij kan rekenen op op een meerderheid in het Britse Parlement voor haar voorstellen. Vandaag wijd ik mij verder aan het werkstuk Het Licht op Granada. Te beginnen bij Nerja en Almuñécar.

P.S. De leden van de familie Van der Heyden van Baak behoren niet slechts vanaf 1816 tot de Nederlandse Adel, maar reeds vanaf de Middeleeuwen, zoals Johannes van der Heyden Fögd (1496 – 1555) uit Wismar.