HET LICHT OP DR PAUL RHEM, SIBERIË EN DE BOSLAAN IN ZEIST

13:45 Zoals wij zien op Bericht van het Teatro de la Zarzuela, de NCCS-dagtocht van 12 maart en Het Licht op Paul Rem is Paul Rem in mijn dossier vermeld als Paul Rhem. Daarom heb ik gisteren een inventarisatie gemaakt van mijn documenten waarin hij als Paul Rhem is vermeld. Ik had dit document gisteravond al voltooid. Ik heb echter gewacht met versturen omdat Ds Ko Brevet nog aan het werk was om zijn preek van vandaag voor te bereiden. Dat denkproces wilde ik dus niet verstoren. ‘Je moet een broedende kip niet storen’ heeft Wim Kok ooit eens gezegd. En dat geldt mijns inziens ook voor een predikant. Ik heb nu gelezen dat Paul Rem van Apeldoorn naar Amsterdam is verhuisd. Ik heb van Mr.Drs Marc van Hoorn inderdaad vernomen dat hij hem regelmatig in de hoofdstad heeft ontmoet. Mijn gedachten gaan hierbij wederom uit naar de spreuk op het restaurant De cost gaet voor de baet uit. Het is dus niet zo vreemd dat Paul van Apeldoorn naar Amsterdam is verhuisd. In dit verband gaan mijn gedachten vandaag uit naar de Stedendriehoek (Zutphen, Apeldoorn, Deventer) en Nieuw Elan bij D66. 13:36 Terug uit de kerkdienst in het Holland Huis Drs Brevet bracht de Stedendriehoek ook nog even ter sprake tijdens zijn preek. Na thuiskomst gaat de aandacht nu met name naar mijn document met de titel Even Apeldoorn bellen.

20:40 Voor aanvang van de kerkdienst van vandaag in het Holland Huis ontving ik van Erica Zijffers de 34ste jaargang nr 375 van het Midlandnieuws met herinneringen uit de tijd dat ik in Zeist werkzaam ben geweest. Ik citeer.

“In deze koude tijd van het jaar is het misschien interessant eens wat aangdacht te besteden aan een oude tijd. Het ontbreken van een paar huisnummers riep ook vragen op; wat was hier vroeger? In een boekje uit 1979 (start van het Frans Spaans Instituut) vertelt de schrijver, een journalist van de Nieuwsbode dat hij in 1928 naar de Oranje Nassaulaan verhuisde. De omgeving werd toen Siberië genoemd, omdat het zo ver weg was van het centrum. In een ander boekje, met ansichten van Zeist, is echter sprake van de Arnhemse Bovenweg als Siberië(weg). “Aan de buurt van de Julianalaan/Arnhemse Bovenweg is ongeveer in het midden van de vorige eeuw door de volksmond de naam “Siberië” gegeven, wellicht omdat men dit een wat onherbergzame achteraf-buurt vond, gedachtig aan het “Siberië” in Rusland. De bossen in deze buurt en de heidevelden waarop de schapen werden geschaard, behoorden grotendeels tot “Het Molenbosch”, welks opvolgende eigenaren: de families Stoop en De Beaufort, er voor zorgden, dat de mannen als bosarbeiders bij hen tewerk gesteld werden. De prentbriefkaart van omstreeks 1910 laatzie het gedeelte van de Arnhemse Bovenweg en de Frederik Hendriklaan, toentertijd Siberiëweg geheten. Het gedeelte van de Arnhemse Bovenweg gelegen tussen de Laan van Beek en Royen en de Julianalaan heette oudtijds Siberiëweg. De prentbriefkaart van omstreeks 1903 toont deze Siberiëweg tussen de Molenweg en de Laan van Beek en Royen, gezien in de richting van en vlakbij laatstgenoemde laan. Op het tot “Pavia” behorende terrein achter het rustieke cementen hekwerk stond het Noorse huis dat mr. M.C. Ridder Pauw van Wieldrecht, die op “Pavia” woonde, aldaar voor zijn zoon had laten bouwen. Het huis is reeds geruime tijd verdwenen. Toen de luitenant-generaal der infanterie R.J. graaf Schimmelpenninck en zijn echtgenote gravin Schimmelpenninck-Pauw van Wieldrecht zich omstreeks 1900 in Zeist wilden vestigen konden zij van mevrow van Loon-Voombergh, tante van mevrouw Schimmelpenninck en eigenaresse van Hoog Beek en Royen (thans ambtswoning van de burgemeester van Zeist) een aan de Arnhemse Bovenweg gelegen gedeelte van die buitenplaats verwerven om daarop een villa te bouwen. Deze villa, in 1901 gereed gekomen, moest een naam hebben. Een eind verderop in de richting Driebergen lag het buurtje “Siberië” en vanaf de Arnhemse Bovenweg toen een eindweegs Siberiëweg. Welnu: hoe heet in Rusland de laatste plaats vóór men in Siberië komt? De landkaart wees uit dat dat Simarowa was. De villa werd dus “Simarowa” genoemd. De foto laat het huis zien in 1961. In 1962 is de villa gesloopt. Op het terrein van “Simarowa” staat thans het bejaardentehuis van de Ned. Hervormde kerk: “de Amandelhof”.

Na deze dienst ging de aandacht naar Voorbereiding bezoek Leeuwarden, Gespreksrapportage aan J.W. van Aalst, Gespreksrapportage aan A. Veltman, Dieu defend le droi, Goodwill, Solidariteit, In de lift en Beatrix, zoons en kleinkinderen in Lech, Fotosessie 2019. Ik heb echter vastgesteld dat Haar schoondochters Larentien en Máxima eveneens aanwezig waren. Vervolgens heb ik mijn documenten nagelopen waarin mijn voormalige kantoorpand aan de Boslaan in Zeist is vermeld in 1981-1987 Directie Nationaal Instituut voor Onderwijs en Wetenschappen, SBO en don Quijote, Een ingeving, Werkverslag, De Stoel, Terug naar de kust, Rolls Royce Silver Seraph, Sunflower Power, Villa Felderhof, Verhuizen, Favoriete jurk, Banque Bruxelles Lambert, Net 6, Peace and Tranquility, Nieuwe start voor Gran Hermano, Corporate identity, Beëindiging gewapend conflict, Villa Felderhof, Boek 010 verkocht aan Rob de Vries Stadelaar uit Sneek in Friesland, Nieuwsbrief 001 en 002, Nieuwsbrief 006 inzake don Quijote en Study Travel, Terugblikken en vooruitzien, Spaans op School, Ahead Only, Spaans in Nederland, Vermogensbeheer, Voortgang, Advocatenjargon, Afspraak accountant, De Aftrap, Over De Brug komen, Nous Maintiendrons, Twaalf ronde tafels, Alles op een rij, Koninginnendag in Noordwijk, Het geheime wapen, Business Model, De laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse 2010 en MCC Nederland, Voortgang kabinetsformatie, Digging a tunnel from both sides en Raymond Nielen en Jan Struyk.