DRS DIRK TUIN SECRETARIS VAN LEVENDE TALEN

Verzonden aan de secretaris van de Vereniging van Leraren in Levende Talen:

Uitnodiging ALV Levende Talen

Goedemorgen Dirk,

Hartelijk dank voor de uitnodiging voor de ALV van 6 april van Levende Talen die ik op het emailadres van cervantes.nu mocht ontvangen. Het doet mij deugd dat jij secretaris ben geworden. De juiste man op de juiste plaats en ook nog hispanist! Aangezien ik in Spanje woon en moet rondkomen met een bescheiden pensioenvoorziening denk ik niet dat het mij lukt om daarvoor naar Nederland te komen. Ik denk nog steeds met enige nostalgie terug aan de tijd dat wij op mijn huisadres De Wellenkamp 1530 in Nijmegen bijeen kwamen.

Desalniettemin hoop ik de ontwikkelingen bij Levende Talen te kunnen blijven volgen. Ik heb nu ook behoefte aan enkele mensen die het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux meer handen en voeten kunnen geven en hoop op jullie medewerking te kunnen rekenen. Tot op heden heb ik de sectie Spaans dagelijks van mijn werkzaamheden op de hoogte gebracht. Hartelijke groet uit Torremolinos.

John van der Heyden Voorzitter Stichting Cervantes Benelux