BERENSCHOT

Na verzending van Het Licht op Winnie Sorgdrager, Hans Wijers en Alexander Pechtold was mij gisteren de eer vergund om tijdens de kerkdienst in Het Holland Huis de lezingen te mogen verrichten uit het Eerste en het Tweede Testament.

Ik citeer: Eerste Lezing: Jesaja 49, 13 t/m 18 Juich, hemel! Jubel, aarde! Bergen, breek uit in gejuich! De HEER heeft zijn volk getroost, hij heeft zich over de armen ontfermd. Sion zegt: ‘De HEER heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten.’ Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. Je kinderen haasten zich terug naar huis, de vijand die je verwoestte en vernielde, trekt weg. Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe. Zo waar ik leef – spreekt de HEER -, je zult je met hen tooien, hen dragen zoals een bruid haar sieraden.

Evangelielezing: Matteüs 6, 24 t/m 34 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.”

Vervolgens werd ik vanmorgen opgeschrikt door de vreselijke gebeurtenis in de Utrechtse sneltram tegenover het hoofdkantoor van Berenschot aan het 24 oktoberplein. In dit verband memoreer ik mijn documenten waarin de naam Berenschot is vermeld: Vriesologie, Nieuwsbrieven 009 en 010, Berichtuit de Keizer Karelstad, Postbus 689 en FC Cervantes dossier Vitesse. Hierdoor ben ik in shocktoestand naar het Medisch Centrum Montemar gegaan voor een controlebezoek. De bloeddruk was hoger dan normaal en mijn medeleven gaat uit naar de slachtoffers en nabestaanden van deze afschuwelijke actie op het Utrechtse Kanaleneiland.