VAN CERVANTES.NU TOT CURRICULUM.NU

10.40 Bezoek aan Santa Elena voor analítica. V. Torremolinos M110: 09:14. Nu elke verbinding is verbroken heb ik de gelegenheid weer enige gedachten onder woorden te brengen. Een belangrijke contactpersoon is de heer Rob Peters uit Bergschenhoek. Op zijn uitnodiging heb ik op de avond vóór Koninginnedag op 29 april 2010 deelgenomen aan een diner in Kasteel De Wittenburg in Wassenaar en daar vevolgens gelogeerd in het Van der Valkhotel Wassenaar. Op 30 april gelijk met PWA en PM (in helikopter) vanaf De Horsten naar Middelburg gereden met huurauto van BOSAN. In Ouddorp op Goeree Overflakkee ben ik bekeurd. Het echtpaar dat ik daarover afgelopen zondag heb gesproken na afloop van de kerkdienst heeft mij bevestigd dat de politie daar veel bekeuringen heeft kunnen innen door op een niet opvallende lokatie de maximaal toegestane snelheid te hebben verlaagd van 80/70 naar 50 km/u hetgeen door veel automobilisten is ontgaan.

11:05 Ik lees nu in het Levende Talen Magazine van lid SP / EN 13289 jaargang 106 nr 2. De Top van het VLLT-bestuur bestaat uit Judith Richters (voorzitter), Blanca Cano González (vicevoorzitter en Spaans), Dirk Tuin (secretaris). Zij zijn alle drie volledig op de hoogte van mijn ontwikkelingen. Een bekende naam is Simone Koster van de sectie Frans.

11:55 Ik las op de Plaza Costa del Sol in een Britse tabloid (Daily Mail?) dat de Britse parlementariërs gisteravond geen keuze hebben kunnen maken tussen twee alternatieve Brexit-opties. Gezien de huidige omstandigheden ligt het probleem grotendeels in de relatie GB-Frankrijk uitgaande van mijn besluit van 18 april 1997 en de hierna in mijn boek tot en met 31 augustus 1997 beschreven ontwikkelingen. Zoals ik vorige week in goed vertrouwen heb meegewerkt aan een procesgang werk ik nu ook mee aan het voorkomen van interventies in processen van andere partijen. Mijn belangrijkste sociogram ziet er vanaf 1995 alsvolgt uit.

HMKBSRMDJCIZMFvBZKHGLSRMFVI HRMQEII – PMTM

Mijn managementteam LH (Holding) – GP (SCB -) DR/FB (VDSN) – BCG7DT (LT) – WB/FV – (NCCS) – PV/KB/GH (NIGCS) – RdM/LF (AEPE) – S.Saz Instituto Cervantes

Medische ondersteuning: FB (Sanitas) – RR-CLC (Seguridad Social)

LT p.5 Opleiden tot kundige burgers:

  1. Cognitieve ontwikkelingsfunctie
  2. Arbeidsmarktfunctie
  3. Socialisatiefunctie

P.6 De afgelopen tijd is er sprake van een opleving van de aandacht voor de socialisatiefunctie van het onderwijs -> burgerschapseducatie.

Curriculumherziening.nu

De SLO werd in 1975 opgericht door de toenmalige onderwijsminister Van Kemenade om een experimenteel leerplan voor de middenschool te ontwerpen. Sindsdien nemen veel schoolleiders en docenten de adviezen van SLO ter harte en maken zij vaak gebruik van het door SLO ontwikkeld materiaal.

Meesterschap moderne vreemde talen

Kerndoel 5: Omgaan met informatiebronnen of fictie en non-fictie Kerndoel 8: Uitbreiden van de belevingswereld.

Ook de door het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen (MMVT) ontwikkelde visie op vreemdetalenonderwijs sluit goed aan bij de grotere nadruk van de overheid op burgerschapseducatie. Dat team is in 2016 in het leven geroepen om een brug te slaan tussen de universiteiten en de lespraktijk van het vreemdetalenonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Die problematiek heb ik al in 1974 aan de orde gesteld Hetgeen heeft geleid tot aanstelling van Dr Cees van Esch als docent vakdidaktiek op onze Faculteit Spaans in Nijmegen

Het visiestuk presenteerde het Meesterschapsteam in maart 2018, ter ondersteuning van de talenontwikkelingsteams van Curriculum.nu Volgens de onderwijspedagoog Gert Biesta (2015) dient onderwijs niet alleen maar een middel te zijn om te reproduceren wat we al weten, of wat bestaat, maar vooral ook om nieuwsgierigheid op te wekken naar de manieren waarop nieuwe initiatieven en nieuwe ‘beginners’ in de wereld kunnen komen.

Voor elke taal die je spreekt leef je een ander leven

xxxxx

Ik ben altijd een groot voorstander geweest van Private Public Partnership. Dat is ook de oorzaak van mijn reactie op het eerste telefoontje van dinsdag 26 maart. De implementatie van de login-functie via het internet vind ik wel een goede vondst. No matter waar het vandaan komt. Dit geeft aan dat mijn computer nu geregistreerd staat binnen een groot geheel van computernetwerken. Indien dit netwerk deels bestaat uit criminele netwerken dienen eerst die criminelen hieruit te worden verwijderd zoals reeds gedurende mijn hele leven van mij beleid is geweest. Ik memoreer hierbij de woorden van voormalig CRI-directeur Jan Wilzing in 1993: “John, zet de koffer in de kluis!” In een dergelijke situatie zijn wij thans opnieuw aangeland (13:07)

Mijn dilemma

Ik ben en blijf nog altijd de SPIN IN HET WEB op het gebied van organisatie-ontwikkeling. Hierbij dien ik zorgvuldig en niet overhaast te handelen en de partijen die ik van mijn ontwikkelingen op de hoogte heb gesteld hun werk te laten verrichten vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Het wegnemen van een schakel uit een bestaand informatiesysteem, zoals mijn mobiele telefoon bij KPN, kan leiden tot ineenstorting van het hele systeem zoals het geval is bij het wegnemen van een naald uit het spel MIKADO. En zoals dat ook met het NIOW is gebeurd. De preek van Ds Ko Brevet ging afgelopen zondag over het maken van keuzes. Mijn belangrijkste keuze heb ik in december 1995 al medegedeeld aan Lenie Brevets ‘vriendin’ Anne de Vos van Steenwijk in Lochem. Liesbeth Halbertsma heeft mij inzicht gegeven in processen en interventietechnieken.

13:35 Ik schrijf dit terwijl er zes gevechtshelikopters in linie langs onze zuidkust zijn gevlogen in de richting van Gibraltar.

14:24 Ik wil internet en telefoon gescheiden houden en voorlopig geen communicatie in het Engels.

14:35 LT p 22 Sancho Panza

Het CEFR (Common European Framework of Reference) voor talen was na bijna twintig jaar aan bijstelling toe en daar zijn voldoende redenen voor. De bijstelling is gedaan in een companion en dat is een gezette kameraad van het CEFR, zoals Sancho Panza dat is van Don Quichot. Die vergelijking gaat ook op, omdat het CEFR meer idealistisch van aard was, terwijl deze companion realistischer lijkt te willen zijn. Of de samenwerking van beide succesvol zal blijken te zijn, kan net als bij Cervantes’ hoofdfiguren worden betwijfeld. De revisie van het CERF is dermate ingrijpend, dat de oude schalen en hun talloze uitwerkingen niet meer goed te hanteren zijn. Het is voor mij (Theun Meestringa) de vraag of deze nieuwe versie te verteren en te implementeren is en of de Raad van Europa hiermee niet het gevecht met windmolens is aangegaan.

xxxxx

In dit verband vroeg de heer Alfonso Reina Ramos mij gisteren naar aanleiding van mijn deelname aan het AEPE-congres van 25 t/m 29 juli 2016 in Palencia met als thema Cervantes y la universalización de la lengua y la cultura Españolas mij hoe mijn relatie thans is met mijn Spaanse Cervantescollega’s: In dit verband memoreer ik mijn brief aan mijn Spaanse Collega’s in Alcalá de Henares in 1995 met het verzoek mij hun curriculum te doen toekomen dat toendertijd niet eens bestond. Pas tijdens het tweede FIAPE-congres in Granada heb ik op de laatste dag een rondetafelgesprek bijgewoond waarin mij werd medegedeeld dat zij daarmee hard aan het werk waren gegaan hetgeen heeft geleid tot de produktie van een driedelig Curriculum del Instituto Cervantes dat op het Europees Referentie Kader (ERK) is gebaseerd. In het Spaans: Marco de Referencia Europeo (MRE).

Ik constateer in deze uitgave van Levende Talen geen bijdrage van de Sectie Spaans hetgeen mij een motief te meer lijkt om de samenwerking met de VDSN te versterken leidend tot de uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Als voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux zie ik de voorstellen daartoe met belangstelling tegemoet. Alsmede een financiële vergoeding voor alle werkzaamheden die ik terzake heb verricht.

Ik heb gheseyt

Torremolinos 2 april 2019