NACHTBOEK, THE ROYAL COLLECTION, DE TOP VAN HET MANAGEMENT TEAM, GETUIGSCHRIFT VAN DE BAAK, FROGMORE, CLEANING OUT THE WEBS EN THE WORK CONTINUES

00:30 Presentatie van Sara Saz in Zamora gescand. Nu aandacht voor The Royal Collection. Mijn informatiesysteem hangt van staatsbezoeken aan elkaar. 01:00 Telefónica heeft de zaak in onderzoek en ING heeft de zaak in onderzoek. 01:45 De hele criminele netwerkorganisatie dient te worden opgerold. Daartoe heb ik opnieuw het voortouw genomen als spin in het web. 07:27 06 5364 2916 staat op het visitekaartje van Trafford Publishing en mijn boek Letters tot Diana, Princess of Wales. Een reden temeer om daarmee niet te gaan muteren. 08:04 Voorgenomen actiepunten 1. The Royal Collection 2. De Top van het Management Team Het bedrijf van Peter Vincent Schuld is Stichting Swordstone in Lochem. 08:40 Ik constateer dat mijn mobiel met het nummer 06 5364 2916 nu deel uitmaakt van Movistar.

09:10:22 The Royal Collection is vermeld in Verdere berichtgeving, Report 38, Teambuilding, Primavera, In Koninklijke Dienst, Herbevestiging I en De cirkel is gesloten.

09:51:31 De Top van het Management Team Afkortingen in de organogrammen HMKB = Hare Majesteit Koningin Beatrix SRMJGI = Su Real Majestad Don Juan Carlos I – ZMKWA = Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander ZMKFvB = Zijne Majesteit Koning Filip van België ZKHGL = Zijne Koninklijke Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri van Luxemburg SRMFVI = Su Real Majestad Don Felipe VIHer Royal Majesty Queen Elizabeth II  PMTM = Prime Minister Theresa May of the United Kingdom.

14:03:15 Getuigschrift van Drs H.W. Lulofs van de Baak

BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX 1988 – 1991 NIEUW ELAN “NOORDWIJK, juli 1991 Getuigschrift betreffende de heer J.L. van der Heijden L.S. De heer J.L. van der Heijden is werkzaam geweest bij onze activiteit NIEUW ELAN in de periode 30 oktober 1989 tot 15 juli 1991. Hij is begonnen als office-manager en hoofd van het secretariaat. In deze functie heeft hij planningssystemen en werkprocedures ontwikkeld en ingevoerd. Nadien is het secretariaat hiërarchisch decentraal ondergebracht bij de medewerkers voor wie zij werken en verviel de functie van hoofd secretariaat. De heer Van der Heijden kreeg, mede door het vertrek van de staffunctionarissen PR en automatisering een ander takenpakket: hij werd verantwoordelijk voor de automatisering, zowel de hardware als de software. Taak was het in ontwikkeling zijnde netwerk af te maken. Ook viel onder zijn verantwoordelijkheid de registratie en archivering van personele gegevens en arbeidsvoorwaarden. Tot slot viel de portefeuille “algemene zaken” onder de heer Van der Heijden. Hieronder viel het regelen van de verhuizing van het bedrijf, de inkoop van kantoorartikelen en het opstellen van notulen, contracten, overeenkomsten en brochures. De heer Van der Heijden heeft zich steeds laten zien als een personeelslid met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, een grote betrokkenheid voor het geheel, een klantgericht optreden naar buiten en met gevoel voor kwaliteit en zorgvuldigheid in de door hem vervulde werkzaamheden. Door de overgang naar een andere organisatievorm is deze staffunctie komen te vervallen. Ondersteuning op het terrein van o.a. personeelsbeheer en automatisering zal in de toekomst door de moederorganisatie worden verschaft. Wij wensen de heer Van der Heijden veel succes in zijn verdere loopbaan. Hoogachtend, Drs. H.W. Lulofs”.

15:01:46 Frogmore

Op de Plaza Costa del Sol las ik in The Sun dat Prins Harry en zijn echtgenote Meghan zijn verhuisd naar Frogmore Cottage in Windsor. In dit verband heb ik een inventarisatie gemaak van mijn documenten waarin Frogmore is vermeld.

18:37:22  Cleaning out the webs

Iedereen zal mij voor gek verklaren omdat ik in de val van de hackers ben getrapt. Maar mijn missie staat beschreven in mijn First State of the Union ter attentie van Minister-President Wim Kok van het Koninkrijk der Nederlanden: “We need a new infrastructure, a new nest of concepts. We need to reduce complexity by implementing new management and educational programs, pro-active partnership roles, with partners being capable to do the same things. We need to know the responsibilities in partnership, a process of rationalization to achieve new challenges. Now we have to translate strategy into action. We have to put our partnership in process, getting the actionplans into action. It’s my role in leadership to put ahead the vision into development and to be aware that the first component to good leadership is not to be negative by translating leadership-issues into actions. We have to develop management skills in Dutch-Spanish intercultural management. I am aware of the necessity of efficiency, effectiveness and innovations and the necessary culture-shock of top management. The biggest problem anyhow is to get the bridge and to become the partner. Change is not determined by the changes of one element. We are equal because of the fact that managers are able to change because they are willing to do so, although business managers are confronted with a lot of problems in their own workfield. Not technology is the business, but the information is the business and justice will be served continuing the process of ‘cleaning out the webs’. Ik wil graag eindigen met mijn persoonlijk wachtwoord: PLUS ULTRA”

Ik heb de direct betrokkenen nu een instrument in handen gegeven om dat probleem tot op de bodem aan te pakken.

22:45 Ik ben nog steeds van mening dat de Spaanse overheid ons de wettljke betaling verschuldigd is voor het gebruik van de naam Instituto Cervantes Benelux.

18:55:24 The Work Continues Inzake het werk van mij en Diana heb ik eveneens een lijst samengesteld met mijn documenten waarin de boodschap The Work Continues is vermeld. Ik hoop dat ze eruit komen. Want het Romeinse Recht gaat al terug tot meer dan tweeduizend jaar.