DAILY MAIL, TELEFÓNICA, IK HEB VOOR JOU EEN KAARS GEBRAND EN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN LEVENDE TALEN IN UTRECHT

09:05 Aansluitend aan Nachtboek, The Royal Collection, de top van het management team, getuigschrift van De Baak, Frogmore, cleaning out the webs en The work continues en mijn bezoek aan de winkel van Movistar heb ik een lijst samengesteld van mijn documenten waarin de Daily Mail is vermeld. 12:08 Telefónica Movistar is een werkmaatschappij van Telefónica. Daarom heb ik een lijst samengesteld met mijn documenten waarin Telefónica is vermeld. 13:50 Ik heb voor jou een kaars gebrand is een zin uit het lied aan het strand stil en verlaten. Dat heb ik in februari 1992 gedaan voor Liesbeth. In de Sacré Coeur de Paris. Vanuit deze achtergrond heb ik vanaf 13:55 een uitgebreid overicht geproduceerd met mijn documenten waarin Telefónica is vermeld. Te beginnen met Cervantes Telecom. Naar aanleiding van brieven van de heer Peter Vincent Schuld is de oorspronkelijke persinformatie over dit onderwerp van deze website verwijderd. Maar het bevat wel zeer belangrijke strategische informatie voor de ontwikkeling van dit bedrijfsonderdeel. Cervantes Produkties en  Cervantes Televisie.

P.S. Vandaag vindt in Utrecht de Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging van Leraren in Levende Talen.