HET LICHT OP SNEEK, SERGEANT DAVID SHARP AT ETON COLLEGE AND HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II OF THE UNITED KINGDOM

09:35 Vandaag heb ik om 12:15 een afspraak met enfermera Carmen Liebanas. Maar gezien het feit dat ik haar op 8 april jongstleden inzage heb gegeven lijkt het mij beter om die afspraak over te slaan. Ik heb het medisch centrum getracht met mijn mobiele telefoon van KPN te bereiken, maar kreeg een vrouwenstem aan de lijn met de woorden “dit nummer is niet beschikbaar”. Gisteravond heb ik met die mobiel wel gesproken met Marijke. Dat was een prettig gesprek. Haar 50-jarige dochter woont in Sneek. Daar komt Pauline Krikke vandaan. Ook is deze plaats vooral bij mij bekend vanwege mijn contacten met wijlen Drs T. Breuker. Vandaag is het 22 jaar geleden dat ik het belangrijke gesprek heb gevoerd met Sergeant David Sharp op Eton College. 11:43 Aansluitend memoreer ik mijn documenten waarin het mooie stadje Sneek in Friesland is vermeld. Voorts zijn er talloze leden van de familie Halbertsma in Sneek woonachtig geweest volgens mijn genealogieprogramma. 19:20 Het is nu tijd voor een korte rustpauze in afwachting van het toegezegde telefoontje van de technicus van Telefónica om mijn internetverbinding te herstellen.

[Hersteld 23 apr. 2019 14:06:29] De strategie bestaat nog altijd uit het leggen van betrouwbare verbindingen en het elimineren van criminele elementen binnen ons netwerk. [Hersteld 23 apr. 2019 16:00:47] Bezoek gebracht aan Mercadona (Susana 15:44).

Ik vervolg het jaar 2007 vanaf 31 maart 2007 Onderzoek naar de ontvcoering van Diana nadert voltooiing. 18:10 In onze Europese Unie gelden Onze Wetten en niet die van Mohammed. Daar zullen ze nog wel een tijdje aan moeten wennen. Daarom ben ik vanmiddag op het spreekuur van Carmen Liebanas weggebleven. In dit verband ligt de bal thans bij Su Real Majestad Don Felipe VI Rey de España. 20:02 Bijgewerkt tot en met 19 november 2007 Gran Hotel Cervantes. Hier houd ik het even bij en bekijk vervolgens mijn opnames van de processie in Torremolinos van afgelopen Viernes Santo.  De mutsen van die mensen wijzen naar de hemel. Maar zij schamen zich diep over wat er met Jezus Christus is gebeurd. Dat zit mijn landgenoten hier in Spanje nog heel diep. Zij kunnen er zelf niets anders aan doen dan Christus op deze manier te gedenken. Het gaat mijns inziens over de manier waarop wij als mensen met elkaar omgaan. Daarin had Jezus een voorbeeldfunctie en dat is nog altijd het geval. Die fakkel dient steeds opnieuw te worden doorgegeven. Ik heb nooit de intentie gehad om dominee te worden. Ik kan er echter niet omheen dat ik uit een geslacht van predikheren ben voortgekomen of zij nu Nederlands Hervormd waren of Rooms Katholiek. Het gaat immers altijd om het op een christelijke wijze met elkaar omgaan conform de ervaringen die reeds op dat gebied in het aloude boek in het eerste en tweede testament zijn vastgelegd. Het wachten is thans op het Derde Testament. De verantwoordelijkheid om dat bekend te maken berust thans bij de 93-jarige Koningin Elizabeth II van het VerenigdKoninkrijk. Daartoe wacht ik until The Day of tomorrow.

21:00 “Seguimos adelante” zei Paco van de ‘tienda de comestibles” in de Calle Loma de Los Riscos zojuist nadat ik hem in kennis had gesteld van zijn deelname aan de processie van afgelopen vrijdag en twee flessen Victoria had gekocht. Terugblikkend kan ik mij de woede van Koning Filips II volledig voorstellen nadat alle heiligenbeelden in de Benelux door mijn toenmalige voorouders in de Benelux waren verwoest. Wij bidden nu weer met inachtneming van de gemeenschap van de heiligen. Die dienen wij in ere te blijven houden. Met de huidige communicatiemiddelen moet dat nu wel lukken. Dat neemt niet weg dat de Spanjaarden de huidige rechten van het Instituto Cervantes Benelux, Stichting Cervantes Benelux en Instituto Cervantes Limited England and Wales dienen te respecteren. Dat geldt eveneens voor al die mensen die zich op Goede Vrijdag inzetten om het Kruis van Christus jaar in jaar uit op blote voeten te willen dragen hier in het Spaanse Koninkrijk. Ik houd de Britse Regering verantwoordelijk voor de noodlottige afloop van de onderhandelingen tussen de Prinses van Wales en een Egyptische zakenman waarvoor Prime Minister Theresa May formeel thans de eerste verantwoordelijkheid draagt. De ratten die hebben getracht mijn positie als voorzitter van de Stichting Cervantes Beneux etc. te ondermijnen hebben zich in de week van 26 maart 2019 in beeld gebracht. Er is thans geen andere reactie mogelijk dan dit netwerk op te rollen totdat zij zich conformeren aan de terzake wereldwijde wetgeving. Dat neemt niet weg dat ik eraan hecht dat de zonder mijn toestemming van mijn privérekening afgeschreven bedragen op basis van facturen die klaarblijkelijk bestemd zijn geweest voor een naamgenoot of illegale dubbelganger op mijn persoonlijke rekening worden teruggestort.

Na optekening van 3 december 2007 El Toboso, Asociación Europea de Profesores de Español VDSN Países Bajos en Herman Wijffels zond ik mijn oudste zoon zojuist een SMS met de tekst “voor… de goede orde de verantwoordelijkheid berust thans in la zarzuela in madrid” Seguimos adelante. Met name in verband met de huidige situatie van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland die op dit moment klaarblijkelijk mijn ‘objetivos’uit het oog zijn verloren. Het moge nu duidelijk blijken dat er partijen in de markt werkzaam zijn die facturen sturen voor niet geleverde en niet gevraagde diensten. In dit verband gaat mijn aandacht thans uit naar Scotland Yard! Ik vraag mij nog steeds af wat Prince Charles   als zijn hoofdtaak ziet. Privy Gardens en dergelijken zijn mooi te onderhouden als tuinman. Ik ben echter van mening dat de Prince of Wales een verantwoordelijkheid heeft die hem zijn formele bevoegdheden tot op heden zal overschrijden. Daarbij is nog steeds de vraag wie die tuinman was in de Hof van Getsemané op de eerste paasdag van Pesach in Jeruzalem. Bij ons aangeduid als ‘easter’ of ‘Ostern’waarbij ik de paashaas in gedachten voorbij zie gaan in het café Tacken in Heyden in Westfalen. Uiteindelijk is Pasen ook een Heydens feest geweest totdat  de evangelisten ons kwamen ‘christianiseren’. Zoals Willibrord en Ludgerus. Het lijkt mij goed dat wij in dit verband niet alles voor ‘zoete koek’ laten opdringen. Vandaar mijn belangstelling voor ‘Deventer Koek’ ofwel een ‘koekje van eigen deeg’. ‘Bussink’ was dat naar ik mij kan herinneren. In dit verband gaan mijn gedachten nog altijd uit naar deze stad van Wolters/Kluwer wier naam ‘Henny’ vandaag ter grave is gedragen. Zij zal altijd een plek in mijn memorie blijven behouden vanaf onze eerste bijeenkomst op Koninginnendag 2000 in de stippeltjesjurk uit Kaapstad en vervolgens in Torre del Mar. Dit schijf ik op woensdag 24 april 2019 om 01:59 in de nacht en ik meen dit oprecht vanuit het diepst van mijn hart. Rust wel Henny Wolters.

Now it’s up to The Queen to decide!