GECERTIFICEERD PASPOORT EN DE BELASTINGAANSLAG VAN DE SPAANSE BELASTINGDIENST

Verzonden aan de heer Jan Snijders van Freemont Cyprus te Limassol: “Geachte Heer Snijders, Na telefonisch onderhoud met de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Madrid heeft de Ambassade Honorair Consul Dr Frank Buster toestemming verleend mijn door de Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden op 28 december 2018 afgegeven paspoort te certificeren. Het door het Consulaat der Nederlanden Torremolinos gestempelde en door Dr F.J.J. Buster getekende exemplaar doe ik u hierbij toekomen”.

Vervolgens heb ik het origineel op het postkantoor van Torremolinos ter verzending aangeboden “En nombre del Rey” en dit vervolgens aan de heer Snijders medegedeeld: “10 mei 2019 14:03 Geachte Heer Snijders, Dank voor deze reactie. Het origineel heb ik zojuist aangetekend verzonden op het postkantoor van Torremolinos onder nummer RF 17233751ES. Het verzendbewijs treft u bijgaand aan. Mijn familienaam is hierop nog niet geheel correct geschreven. Maar dat is al vaker gebeurd. Prettig weekend, John”.

Ik ontving de belastingaanslag van ‘Hacienda’ tot op heden groot 3.989,21. Die kan ik op dit moment niet betalen voordat het probleem met de heren Chakrabortty en Basani is opgelost. Het doet mij wel deugd dat de Spaanse autoriteiten thans aandacht besteden aan mijn situatie.