DE BILDERBERG, EERBETOON AAN FRÉDÉRIQUE BAUER EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 3 EN 4 JULI VANAF 1996

09:30 Aansluitend aan mijn bericht Scientology en mijn documenten d.d. 2 juli vanaf 1996 ga ik nog even in op hetgeen ik heb geschreven aan Dominee Ko Brevet uit Deventer: “12:31 aan Ko P.S. Ik heb nog altijd belangstelling voor een directiefunctie bij Kluwer. Dat is in 1979 al besproken in het Bilderberghotel in Oosterbeek. Na de start van het Frans-Spaans Instituut.” Vanuit deze achtergrond heb ik een overzicht geproduceerd van mijn documenten waarin de naam Bilderberg is vermeld beginnend met FC Cervantes Dossier Vitesse en NH Hotels Cervantes en eindigend met Prinsjesdag 2012.

In dit verband reageer ik ook op het NOS Journaal van gistermorgen: “09:07 Nog even een reactie op het NOS Journaal van 08:00 inzake de ontmoeting van Koningin Máxima met de Kroonprins van Saoedi Arabië. Ik ben het volledig eens met Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Hoewel ik het gebeurde met de heer Khashoggi afkeur gaat het mij te ver om deze in het Saoedi-Arabische Medina geboren man voortdurend aan te duiden als ‘westerse journalist’.  Wij weten niet wat er is besproken op de Saoedische ambassade in het voormalige Constantinopel. En vooralsnog zal ik mijn mening daarover niet geven. Feit is wel dat bondskanselier Angela Merkel kort daarop heeft besloten de Duitse wapenleveranties stop te zetten. Dat plaatst de zaak mijns inziens in een ander daglicht. Ik adviseer mijn goede oude bekende Rob Jetten van D66 echter af te zien van de benaming ‘journalist’.” De naam Khashoggi treffen we aan in mijn bericht van 1 september 2003 met de titel ‘Dappere Dodo’. Ik zag in het NOS vragenuurtje mevrouw Madeleine van Toorenburg (CDA) in discussie met de huidige Minister van Veiligheid en Justitie over de aanpak van de ‘Brabantse drugsindustrie’. In dit verband is de Stichting Cervantes Benelux nog steeds in afwachting van de betaling van Factuur 001 d.d 23 juni 1995. Zoals ik aan zijn voorganger Minister Winnie Sorgdrager heb laten weten “dan gaan we ze opvoeden met hun eigen geld”. Dit is steeds mijn strategie geweest en voormalig Minister Ernst Hirsch Ballin kan dit volop voor honderd procent bevestigen. In dit verband is de keuze voor Ursula von der Leyen als nieuwe Voorzitter van de Europese Commissie strategisch een sterke zet binnen het kader van mijn First State of the Union. Haar naam doet mij ook denken aan Baron de Ley Frau Aderholt!.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 3 juli vanaf 1996 Oranje kaviaarFirst things firstUw brief d.d 28 juni 1997 ter attentie van Drs T. Breuker te GroningenDiana ProjectFinancieel Economisch DirecteurDagboek Gran HermanoDe rode draadBericht aan de directie 003Nieuwe bruidMet open armenHeart of the worldVoorbereiding op de audiëntie aan het Spaanse HofKoninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden blijft voortbestaanLetters to Diana, Princess of Wales ter attentie van de Heer A.V.A. (Dries) van Agt Nieuwe ledendag D66 te UtrechtVrijwillig huisarrest en declaratieenDe la edad conflictiva en De Dukendonck in Nijmegen

13:00 Na verzending van Scientology en mijn documenten d.d. 2 juli vanaf 1996 vond ik gisteren zowel de magazines Foco van de VDSN als LTM van Levende Talen in mijn brievenbus. Bij Levende Talen sta ik zowel als lid 13289 ingeschreven bij de sectie Engels als de sectie Spaans. Aan het nummer van LTM werd onder meer meegewerkt door Paul Sars, bekend van mijn brieven Staatsaangelegenheden, Verdere beleidsontwikkeling, Herbevestiging V, Europese Grondwet, Bill Clinton en Cervantes, Diana, verhaal van een prinses deel 3, Zuid-Afrika, Sleutelinformatie en Cervantesonline is onbetwist voor u de Spanje specialist. De achterzijd van Foco bevat opnieuw een fraaie advertentie van het Malaca Instituto. Vanzelfsprekend gingen mijn gedachten op de eerste plaats uit naar hetgeen er op 30 maart jongstleden tijdens de ledenvergadering van de VDSN is besloten. Daartoe citeer ik het voorwoord van Voorzitter Danielle Siems:

“Op zaterdag 30 maart hebben we een mooie en interessante studiedag gehad in Utrecht. Samen nagedacht en gesproken over didactiek, nieuwe media en de toekomst van ons vak en onze vereniging. Wij hebben afscheid genomen van Frederique Bauer (secretaris) en Ditje Nao (webmaster) en een laatste noodoproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Bij deze kan ik met veel genoegen melden dat we nieuwe bestuursleden gevonden hebben en dat de VDSN een doorstart gaat maken. We sluiten het schooljaar af met een nieuw bestuur, met nieuwe energie en heel veel nieuwe ideeën om volgend schooljaar te gaan uitvoeren. In de volgende Foco stellen we het nieuwe bestuur aan jullie voor. Daar is het nu nog te vroeg voor. Een goede afsluiting van het schooljaar, mooie eindexamenresultaten en een goede vakantie (alvast) gewenst.”

Dit is voor mij aanleiding om stil te staan bij het vele werk dat Frédérique Bauer voor de Vereniging heeft verricht. Ik ben al vanaf de oprichtingsvergadering lid en heb de geschiedenis steeds gevolgd. Ook als bestuurslid van de toen nog Vereniging Spaans op School genoemde belangenorganisatie voor werkzoekende docenten Spaans en hun leerlingen. Frédérique Bauer heb ik leren kennen toen ik haar in 1992 wegens haar zwangerschapsverlof heb mogen vervangen op het Reynevelt College in Delft. Ik heb Frédérique leren kennen als een uitermate consciëntieus en toegewijd bestuurslid van onze Vereniging. Zij heeft zich reeds vanaf 1998 ingezet voor de continuïteit. Voordat ik haar van mijn mailinglist moet verwijderen wil ik haar langs deze weg aansluitend aan bovenstaand bericht nog eens in het bijzonder bedanken voor het vele werk dat zij voor onze beroepsgroep heeft verricht.

Ik zie vanzelfsprekend met belangstelling uit naar de nieuwe samenstelling van het VDSN-Bestuur en druk hiermee opnieuw de hoop uit dat zij een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan de uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Dat geldt eveneens voor de sectie Engels van Levende Talen ten aanzien van het Businessplan Instituto Cervantes Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales: Management and International Communication.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 4 juli vanafVestiging permanent rechtinstandhoudend gebruik handelsmerk Instituto Cervantes ter attentie van Minister-President Wim Kok van het Koninkrijk der Nederlanden Buy Utrecht and win MonopolyRamschip SchorpioenGoedkeuringswet behandeldBericht aan de directie 004 Prinses DianastadionRenewed visit on behalf of Earl Charles SpencerLetter to Earl Charles (1) on behalf of Mr L.R. Jell and D. Maher in Aldenham Hertfordshire England United KingdomHollanditis De terugkeer van Ruud LubbersDiploma-uitreiking en Ledenvergadering Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse RidderordenDries van AgtHernieuwde belangstelling voor FC Cervantes Arnhem, Prinses Diana Stadion, Alan Beer en Guy VerhofstadtNog twee medische onderzoekenMr Abraham Moszkowicz en de Orde van Advocaten en Bericht van ASR Vastgoed Vermogensbeheer.

P.S. En uiteraard mag ik onze ontmoeting in Yuste niet vergeten op 28 juli 2001