HUIS TEN BOSCH, BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 5 JULI VANAF 1997

Na verzending van De Bilderberg, eerbetoon aan Fréderique Bauer en mijn documenten d.d. 3 en 4 juli vanaf 1996 ontving ik deze reportage over Paleis Huis ten Bosch: Binnenkijken op Paleis Huis ten Bosch, het thuis van Willem-Alexander en Máxima. In dit verband heb ik een overzich geproduceerd van mijn documenten waarin Huis ten Bosch is vermeld beginnend met Strategisch Perspectief 2000 en eindigend met Ambassadeur Jonkheer E. Röell, Theo Douma en Buckingham Palace en Príncipe. Ook ontving ik de nieuwsbrief van de NCCS met een oproep voor deelname aan de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van vandaag: AGENDA: Vrijdag 5 Juli – Inloopborrel met live muziek bij Restaurant Valparaíso – Mijas Van 18.00 tot 20.00 uur Vrijdag 5 Juli – Buitengewone Algemene Leden Vergadering In opdracht van de Junta de Andalucía, waar de Nederlandse Club Costa del Sol als officiële vereniging is ingeschreven, moet de verkiezing van het huidige bestuur in een BALV bevestigd worden. Daartoe en overeenkomstig het bepaalde in Statuten en Huishoudelijk Reglement roept het bestuur de leden van de NCCS op tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Leden Vergadering. Deze zal bij eerste oproep gehouden worden op vrijdag 5 juli 2019 in Valparaiso te Mijas om 17.30 uur en bij tweede oproep op dezelfde datum en plaats om 18.00 uur. Toegang tot de vergadering is uitsluitend mogelijk voor leden die hun contributie over 2019 hebben betaald.

Agenda Opening – Benoemen nieuw bestuur – Goedkeuren voorstel Ereleden/Leden van Verdienste – Sluiting.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 5 juli vanaf 1997 Letter to Mr and Mrs Tristen in Henley-on-ThamesGreetings to Mr and Mrs Tristen in Henley-on-ThamesPresidentVuurwerk 1999Op één lijnDenkend aan HenleyBericht aan de directie 005Gevolmachtigd President-Directeur van de Raad van BestuurNous MaintiendronsAnton Busselman en Helvetia VerzekeringenDe fotograaf van Hans van den BroekWallage en Rosenthal informateursKoninklijke foto’s met Les Jell, David Maher en Prince Lee en  Friends Forever.