DE TROONREDE VAN 2019 EN HET LICHT OP OOSTERBEEK

Vandaag brengt His Royal Highness The Prince of Wales in verband met de herdenking van Operatie Market Garden een bezoek aan Oosterbeek.

Vanuit deze achtergrond breng ik aansluitend aan mijn bericht Algemene beschouwingen en mijn documenten d.d. 19 september vanaf 1996 de Troonrede van afgelopen dinsdag in beeld met een koppeling naar het Beleidsplan Cervantes.

“Leden van de Staten-Generaal,

Vandaag precies 75 jaar geleden begon operatie Market Garden. Na jaren van knechting en tirannie kwam de hoop op een betere toekomst die dag letterlijk van boven, in de vorm van duizenden geallieerde parachutisten. Ooggetuigen die op 17 september 1944 de lucht boven Eindhoven, Arnhem en Nijmegen donker zagen kleuren, zouden dat beeld nooit vergeten.

Vertrouwen begint bij een sterke rechtsstaat die beschermt tegen criminaliteit, willekeur en machtsmisbruik. Bij waardevol werk en een fatsoenlijk inkomen. Bij gezondheid en goede, toegankelijke zorg. Bij een opleiding die kansen biedt. Bij een stevig sociaal netwerk van familie, vrienden, geloofsgemeenschappen en verenigingen. En bij een betaalbaar huis in een veilige buurt.

In heel Nederland komen regionale plannen tot uitvoering om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren en economische kansen te benutten. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties is een groot offensief gestart om problematische schulden in gezinnen te voorkomen of terug te dringen.

Daarnaast wil het kabinet in de komende periode enkele lijnen voor de lange termijn uitzetten. Een belangrijke vraag is hoe de Nederlandse economie ook over twintig of dertig jaar duurzaam kan blijven groeien. Daarvoor komt de regering nog dit jaar met een breed opgezette groeiagenda en begin volgend jaar met een opzet voor een investeringsfonds. Het doel is specifieke projecten mogelijk te maken in de sfeer van kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, die het fundament onder de economie van de toekomst sterker maken.

In reactie op het advies van de staatscommissie parlementair stelsel doet de regering voorstellen voor de vernieuwing en vereenvoudiging van het kiesstelsel, met meer mogelijkheden voor kiezers om invloed uit te oefenen op wie er precies in de Tweede Kamer komt. Om de stem van jongeren luider te laten klinken, komt er een jongerenparlement.

De dienstverlening van de overheid moet veel hoger op de agenda. Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en het UWV zijn het gezicht van de overheid. Daar komen mensen de overheid tegen. Zij mogen eenvoudigweg verwachten aan het overheidsloket goed te worden geholpen. De oorzaken van de huidige problemen zijn divers: verouderde ICT, personeelstekorten en te veel te gedetailleerd beleid, waardoor de uitvoering te ingewikkeld wordt.

Uiteraard realiseren we ons bij de start van de viering van 75 jaar bevrijding nog eens extra hoezeer welvaart en welzijn in Nederland afhangen van de internationale context. Onze bevrijders kwamen van over de grens. En de belofte van een betere toekomst die toen zo intens werd gevoeld, kreeg na de oorlog internationaal vorm en inhoud door nieuwe organisaties als de Verenigde Naties de NAVO en de Europese Unie.

De positie van landen als China en India als economische en politieke grootmachten en de opstelling van Rusland veranderen de geopolitieke verhoudingen. De oude en waardevolle partnerschappen met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk krijgen ten dele een andere invulling.

Voorbeelden zijn de internationale bescherming van intellectueel eigendom, cyberveiligheid en de effectiviteit van de besluitvorming in de VN en de Wereldhandelsorganisatie.

Het aantal migranten dat naar Europa komt is ten opzichte van 2015 weliswaar sterk gedaald. Maar de aanhoudende druk op de Europese buitengrenzen, het afschuwelijke lot van veel migranten die de Middellandse Zee proberen over te steken en de gebrekkige onderlinge solidariteit tussen de EU-lidstaten vragen nieuwe stappen.

Leden van de Staten-Generaal,

Een 96-jarige oud-Engelandvaarder die als lid van de Prinses Irene Brigade deelnam aan de bevrijding van ons land, zei laatst het volgende: ‘Ik voel me verantwoordelijk om door te geven aan jongere generaties dat je in verzet moet komen als het nodig is.’ Het zijn de woorden van Rudi Hemmes. Als jonge man maakte deze held met gevaar voor eigen leven een keuze voor de toekomst van ons land. En nu, 75 jaar later, is het nog altijd de toekomst die hem drijft. Dat is niet alleen inspirerend – het is een opdracht aan ons allen. Op u, leden van de Staten-Generaal, rust daarbij een speciale verantwoordelijkheid. U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.”

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten waarin Oosterbeek is vermeld: 1997 De regenboog 1998 WereldkampioenschapNieuw Europa 1999 Vuelve Usted en septiembreEven Apeldoorn bellenPaars en blondDrijberHartenstein en Burgemeester Drijber van Middelburg, Zwolle en ArnhemHet elfde gebodGesprek met de heer Casaubon- Directeur van Hotel Cervantes te TorremolinosAuto weg 2000 FatsoensrakkerijProject nummer zevenDe ooievaar2001 Nieuwe start voor Gran Hermano 2002 Liesbeth Halbertsma: “Ik laat John niet voor joker gebruiken”Everywhere I go my shadow walks beside meDe terugkeer van de fenixNieuwsbrief 011Bericht voor Louis van Gaal 2003 Prins Johan Friso weg bij Goldman SachsKoninginnendag 2003 in Olst en DeventerHet schilderij 2004 Reis naar Apeldoorn, Wijk bij Duurstede, Buren en DoornenburgBrug naar de toekomstIch dien 2005 Don’t forsake me 2007 Bij het overlijden van Boris Jeltsin 2008 The Diana Inquest 2010 De ontmoetingsavond van 25 maartHet begin van opnieuw een nieuwe etappeDe laatste aflevering van Villa FelderhofEen samenhangend stelsel van onderwijskundige voorzieningen 2011 Sergio Cabrera in de hoofdrolNiagara Falls Ontario Canada 2012 Spencer En FC Cervantes dossier Vitesse.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik tevens mijn documenten d.d. 20 september vanaf 1995 Brief van de Burgemeester van Nijmegen ter attentie van de Minister van Binnenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden 1996 Geur 1997 Financieel-economisch DirecteurSociale paragraafCarrièreplanning 1998 Hartewens 1999 De reis van de fenix 2000 Begrotingsdebatten 2000 2001 Antwoordformulier ter attentie van de Kamer van Koophandel Centraal GelderlandJuridische zaken 2002 Royal Cervantes Airlines 2003 Auteursrechten 2004 Bemiddelingstraject 2005 Offerte Cervantes.eu en Cervantesonline.euPrinsjesdag 2005 2007 De weg naar Buenos Aires 2008 ‘t Kerckebosch 2009 In Alkmaar begint de victorie 2010 Op het spoor van Diana 2011 Prinsjesdag 2011 en de Kamer van Koophandel te Amsterdam en 2012  Príncipe.