KERKDIENST IN HET HOLLAND HUIS, VAN MAARN NAAR BAARN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 3 NOVEMBER VANAF 5 JANUARI 1991

Aansluitend aan mijn bericht Vorsten bij de keizer, John Bercow in Jinek en mijn documenten d.d. 2 november vanaf 5 januari 1991 heb ik deelgenomen aan de kerkdienst in het Holland Huis onder leiding van Ds Jos van der Sterre uit Deventer. Mij was de eer vergund de bijbellezing te verrichten.

Schriftlezing: Hebreeën 11, 1-3 en 8-16

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare ontstaan is uit het niet-zichtbare.

Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in zijn bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zo veel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee.

Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hen beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.

Hebreeën 12, 1-3

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij ook de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 3 november vanaf 5 januari 1991: 1996 Golden Heart Foundation 1997 Cervantes Enterprises 2000 Von Heyden zu König 2003 Nieuwe beleidsmedewerkster 2004 Royal John 2005 El entierro del Conde de Orgaz 2008 Uitputting 2009  Betalingsherinnering 2 ter attentie van Minister Wouter Bos van Financiën van het Koninkrijk der Nederlanden Ik denk dat thans wel voldoende is aangetoond dat er verdovende middelen in Nederland zijn verhandeld in strijd met de Opiumwet 2011 Land of Hope and Glory.

Na deze zeer inspirerende kerkdienst en het bericht van mijn oudste zoon Mark over zijn halve marathon naar Baarn gaan mijn gedachten opnieuw uit naar Baarn en Soestdijk. Daarom memoreer ik vandaag mijn documenten vanaf 5 januari 1991 waarin Baarn is vermeld: 1992 Madrid, Madrid 1998 Uw brief van 13 maart 1998 inzake familieonderzoek Van den Broek/Brooke ter attentie van mevrouw G. van den Broek te HilversumGedeelde smart is halve smartDe vijfde zuil 1999 Wederom witte rozenTwintig jaar Nederlandse Club Costa del SolOrganiseren van Het Kapitaal van De ToekomstJaarvergadering 1999 van de Vereniging Officieren Cavalerie 2000 Retour Nijmegen-Wassenaar III 2002 Wij Heeren van Heyendael 2004 AA 93 2006 Naar Soestdijk terug 2010 De Troon Deel 3 België is van mijOntmoetingen in het Stadhuis van NijmegenDen Uyl en de Affaire Lockheed Deel 2Van Buitenveldert tot BuitenkaagVitesse en het beleidsplan Cervantes 2011 Tweede NS-Keuzedag 2011-2012 Den Haag-Purmerend-SoestdijkJan van der Heyden de schilder in de Verenigde Staten van Noord-AmerikaOp weg naar Kerstmis 2011 en 2012 Beatrix Oranje onder vuur deel 1 en 2Oranjesingel.