HET LICHT OP DE BAAK EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 15 NOVEMBER VANAF 5 JANUARI 1991

Prof.Dr Jaime Sánchez Romeralo heeft mij persoonlijk begeleid bij mijn afstudeerproject El erasmismo y cristianismo nuevo en el Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes y Saavedra. Hij heeft mij toen geadviseerd een boek van Claudio Sánchez Albornoz op de literatuurlijst te zetten. De vader van Nicolás Sánchez Albornoz die mijn idee in 1991 heeft overgenomen met behulp van overheidsgelden. Om die reden heb ik de rechtmatigheid van de Spaanse vestigingen aangevochten in de Benelux. Ik heb Nicolás Sánchez Albornoz al in 1992 van mijn initiatief op de hoogte gesteld in mijn brieven 20 de febrero de 1992 Carta a Don Nicolás Sánchez Albornoz en Alcalá de Henares en 26 de marzo de 1992 Visita a España.  Ik heb er dus nooit een geheim van gemaakt en al vanaf het allereerste begin gezocht naar een diplomatieke oplossing voor de problematiek waarvoor ik zeer ingrijpende beslissingen heb moeten nemen in de persoonlijke sfeer zoals de ontbinding van mijn gezin en de verkoop van ons huis in Maarn. Hierbij speelt mijn arbeidsverleden bij de Baak een cruciale rol. Mede ingegeven door een reclamespotje om 08:29 van de Baak op NPO1 memoreer ik in dit verband mijn documenten  in mijn beleidsplan waarin de Baak is vermeld.

Plan de Empresa

Introducción plan de empresa Cervantes Holding met speciale aandacht vandaag voor Análisis del mercado, Distinción en el mercado en Comunicación de mercado y relaciones públicas. Verder is de Baak vermeld in Datos personales del fundador, Colaboración con el Instituto Cervantes de Alcalá de Henares, Gobierno corporativo, Seminarios y talleres, Producto núcleo, Oficina principal en Cervantes Holding

Beleidsplan

Instituto Cervantes Benelux ¿De kip of het ei?, Loopbaan John L. van der Heyden, 1967-2009 Onderwijs en Spanje, 1988-1991 Nieuw Elan, 1991 Nieuwe droom, 1993-1995 Spaans op School, Cervanteskring, Inleiding met speciale aandacht vandaag voor Werkwijze, Gediversifiëerde organisatie, Research & Development, Overige activiteiten, Behoeftes, Opleidingsprojecten Spaans en Management, Seminars en workshops, Nederlands-Spaanse samenwerkingsprogramma’s en Doelgroepen. Verder is de Baak vermeld in Persoonlijke gegevens initiatiefnemer Instituto Cervantes, Corporate Governance, Seminars en workshops, Kernprodukt, Bedrijfsruimte, Afnemersanalyse, Differentiatie in beeldmerk, Cervantes Holding, Cervantes Management Groep, Cervantes Verenigde Staten van Noord-Amerika en Tenslotte: Het is wenselijk dat de participanten van de Government Game Competitie 1997 en de Businessplan Contests 1997 en 1998, zoals NRC  Handelsblad, ROI Opleidingsinstituut voor de Rijksoverheid, Uitzendbureau Start en VB Groep (Accountants Management Consultants – Belastingadviseurs), MCC Nederland, de Baak, KPMG, ING BANK, Intermediair, Bizzdisk strategische software, SCEP! en VNO-NCW als ondersteunende organisaties bij de organisatie-opbouw worden betrokken.

Business Plan

Introduction businessplan Cervantes Holding, Personal dates founder Instituto Cervantes England and Wales, Family Company, Seminars and workshops, Nuclear product, Business accommodation, Customers analysis en Differentiation in logo.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aaansluitend aan 71ste verjaardag van His Royal Highness the Prince of Wales en mijn documenten. d.d 14 november vanaf 5 januari 1991 mijn documenten d.d. 15 november vanaf 5 januari 1991: 1996  Faxbericht ‘Herziening beleidsplan’ aan de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te BrusselKort bericht aan de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Brussel 1997 ‘Beleidsplan’ ter attentie van Mevrouw Kenny María OlivaresFax message ‘European Cervantes Foundation’ to The Monarchist LeagueMijn zesde roos 2000 Van haver tot gort 2003 Bingo 2004 Cervantesonline 2005 De laatste Berichten uit de Zevende Hemel van het jaar 2005 2006 Hernieuwd bezoek aan Marokko 2007 KPN sluit u aan 2010 Conquest of ParadiseBlootleggenen en 2011 Niagara Falls Ontario Canada.