DOMINEE JOS VAN DER STERRE, KONINGSCHAP EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 17 NOVEMBER VANAF 5 JANUARI 1991

00:12 Gezien John Bercow left the house in stitches. Die uitdrukking treffen wij ook aan in Green Light. 00:35 Dit is Boris. Alle bekenden op een rij. Vandaag was mij de eer verschaft de lezing te mogen verrichten in de kerkdienst in het Holland Huis onder leiding van Dominee Jos van der Sterre. In het contactblad van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente van de Costa del Sol oktober/november 2019 Nr. 229 heeft hij zich alsvolgt voorgesteld: “Voor een aantal van u zal het niet nodig zijn ons voor te stellen, voor nieuwkomers is het fijn een beetje te weten wie de komende tijd de kansel beklimt. We vertrokken begin april 2018 van vliegveld Malaga en keren, op uitnodiging van de kekenraad, 10 oktober 2019 weer terug. Stilletjes hadden we al op een vervolguitnodiging gehoopt, want de eerste drie maanden van 2018 aan de Costa del Sol zijn ons heel goed bevallen. We hebben mooie mensen leren kennen en zien ernaar uit bestaande contacten voort te zetten en nieuwe contacten op te bouwen. Voor degenen onder u die ons nog niet hebben meegemaakt van ons beiden een korte c.v. Wij, dat zijn Betty Kellaert-van der Sterre en Jos van der Sterre. Betty werkte 10 jaar met en voor vluchtelingen in de gemeente Heerde, 10 jaar als maatschappelijk werker in de verslavingszorg en tenslotte 10 jaar als algemeen maatschappelijk werker in de gemeente OlstWijhe. Ik was predikant in de gemeenten Nieuwe Pekela, Ridderkerk en Heerde en vanaf 2000 was ik geestelijk verzorger in een psychiatrisch ziekenhuis in Twente. Tijdens mijn predikantschap heb ik een aantal vervolgopleidingen gedaan. De voor mij meest vormende opleidongen waren de klinisch pastorale vorming, bibliodrama en contextueel pastoraat. Voor wie meer wil weten, spreek mij aan en ik vertel er enthousiast over. Als ik niet uitkijk heb ik nog niets verteld over wat voor ons het belangrijkste is: onze kinderen en kleinkinderen. Samen hebben wij 4 kinderen en inmiddels 6 kleinkinderen, drie kleinkinderen wonen met hun ouders in Utrecht, ze zijn 9, 7 en 5 jaar (meisje-jongen-meisje) Drie kleinkinderen wonen met hun vader en moeder in Amersfoort, zij zijn 6 en 4 jaar en de jongste is dit voorjaar geboren (drie meisjes). De andere kinderen wonen in Groningen en Zwolle. We weten ons rijk gezegend! Sinds 2008 wonen we in de boekenstad Deventer. Eén van onze favoriete bezigheden is Fietsen. Zo fietsten we een paar jaar geleden vanuit Deventer naar Santiago de Compostela en dit voorjaar zijn we begonnen aan een tocht naar Rome. In juni hebben we het eerste deel van de tocht gereden, van Deventer naar Augsburg. Volgend voorjaar hopen we het tweede deel te doen. Egens onderweg in Duitsland stapten we in een dorp af voor een kop koffie. We maakten een korte wandeling en kwamen langs een kerk. Aan de weg stonden gebroederlijk naast elkaar twee mededelingenborden, één van de Evangelisch Lutherse Kerk en één van de Rooms-katholieke Kerk. Ik vond dat mooi: in één oogopslag kan de voorbijganger kennis nemen van de activiteiten van beide kerken. En sommige zaken werden ook gezamenlijk gedaan. Het deed me denken aan de kerk in Fuengirola-Torremolinos. Immers, ook hier trekken mensen met verschillende kerkelijke achtergrond gezamenlijk op, samen zingen zij, samen bidden zij en samen buigen zij zich over dat prachtige oude boek de Bijbel, spellen de verhalen, willen bemoedigd en aangesproken worden. En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Wij zien uit naar de (hernieuwde) ontmoeting. Een hartelijke groet, Betty Kellaert en Jos van der Sterre. -o-o-o-o-o-o-o-

Ik heb in deze tekst verbindingen aangebracht met mijn persoonlijke belevingswereld. Ik beschouw het immers als mijn missie om mensen met elkaar te verbinden. Dat geldt mijns inziens ook voor Dominee van der Sterre. In dit verband herinner ik mij zijn deelname aan de gebedsdienst voor de christenen in de kathedraal van Malaga in januari 2018 waaraan dit jaar ook zijn collega en stadgenoot Ds Ko Brevet heeft deelgenomen op zondag 20 januari 2019.

Schriftlezing: Daniël 3, 14-30

“Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnessar uit: ‘Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet willen vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb… Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: ‘Wij vinden het niet nodig Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden, want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’

Nebukadnessar werd razend, en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven zevenmaal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abedbnego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven.

Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: ‘Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid?’ Zij antwoordden: ‘Zeker majesteit.’ Hij vervolgde: ‘Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon!’ Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier!’ Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen.

Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: ‘Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten, zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. Daarom vaardig ik het bevel uit dat eenieder, van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd, want er is geen god die kan redden als deze. Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel.”

Deze tekst past binnen mijn project over koningschap. Babel is Babylon. Ik stel vast dat deze koning ook is aangeduid als Nabucodonosor in de opera Nabucco van Giuseppe Verdi. In mijn dossier is Babylon vermeld in Prinsjesdag 1996 (1), Prinsjesdag 1996 (2), Terug van bijna weggeweest, Brief aan de belastingdienst Particulieren/Ondernemingen Buitenland, Nieuw leiderschap, My Royal Mission, San Valentín 2006 Muchas rosas, Gelukwens en verzoek om ondersteuning beleidsplan aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van het Koninkrijk der Nederlanden, Hondenbelasting, Paul de inktvis en De klok sloeg vijf voor acht. Giuseppe Verdi doet mij ook denken aan Cecilia Verdi in Buenos Aires en het lied Va pensiero dat tijdens het AEPE -congres in Zamora  ten gehore werd gebracht op 27 juli 2018.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan Intocht van Sint Nicolaas in Apeldoorn, Het Licht op Jeroen Krabbé en mijn documenten d.d 16 november vanaf 5 januari 1991 mijn bericht Koninkrijksrelaties en mijn documenten d.d. 17 november vanaf 5 januari 1991: 1992 Bienvenida Carmen García Moreno 1996 The Golden Heart Foundation 1997 Fax message ‘Christmas’ on behalf of the Monarchist League 1998 wwwcervantesnblew 1999 Samen wandelen 2000 España-Nederland-Inglaterra 2002 Mart Smeets 2003 Echelon 2004 En toen werd het stil in Torremolinos… 2005 De keizerskroon werkt 2006 Hans van Mierlo 2007 Big Brother 2009 Speedwell 2010 William en Kate gaan trouwen 2011 U found your place?